Zázraky na evanjelizáciách s Danielom Kolendom

Počas evanjelizačného ťaženia tímu CfaN (Christ for All Nations) na čele s Danielom Kolendom sa opäť diali zázraky! Prekvapilo to aj samotného Kolendu: „Keď bývajú ľudia na našich zhromaždeniach uzdravení, vyvolá to zvyčajne veľký rozruch v bezprostrednej blízkosti človeka, ktorý bol uzdravený. Tí, ktorí stoja v jeho blízkosti, často začnú kričať, jasať, skákať, tancovať a podľa toho z pódia spoznáme, na ktorom mieste sa práve stal zázrak. Tentoraz to však bolo iné. Skôr než som začal kázať, začali byť ľudia uzdravovaní po celej evanjelizačnej ploche. Uzdravilo sa toľko ľudí, že je ťažké opísať to slovami. Naskočila mi husia koža pri pohľade na invalidné vozíky a barly, ktoré vyletovali do vzduchu doslova všade! 250.000 ľudí bolo razom vo vare. Radostný krik zástupu silnel a my, ktorí sme boli na pódiu, sme sa bez slov pozerali jeden na druhého. Naplnila nás bázeň a údiv.„Slepí, hluchí, nemí, chromí a ľudia so všetkými druhmi chorôb boli spontánne a náhle uzdravovaní –bez toho, aby bola vyslovená jediná modlitba a kázalo sa evanjelium. Vtedy som si spomenul na výrok evanjelistu Rienharda Bonnkeho: „Duch Svätý občas nečaká na to, ako my kazatelia dokončíme svoje nudné kázanie, pretože sa nemôže dočkať úžasných vecí, ktoré chce robiť!“ Celý tím CfaN zostal v údive z toho, čo všetko tu Ježiš v priebehu jediného týždňa urobil. Zhromaždenia navštívilo počas piatich dní takmer milión ľudí. Abidjan sa duchovne otriasol v základoch a diali sa veci, o ktorých sa číta v knihe Skutkov.
Zdroj: www.danielkolenda.com

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave