Večerná biblická škola v Bratislave

V našom zbore sme za posledných päť rokov zorganizovali dva ročníky dennej biblickej školy a viacero kratších kurzov pre novoobrátených a lídrov. Aj keď v súčasnosti nevnímame, že prišiel čas opäť otvoriť dennú biblickú školu, vyučovať biblické základy je niečo, čo má robiť každá cirkev. Vízia Slova života je vybaviť veriacich slovami viery, ukázať im duchovné zbrane, ktoré majú, naučiť ich, ako ich používať a poslať ich do víťazného boja pre Pána. Chceme veriacich vybudovať a vytrénovať, aby zasiahli a zmenili svet. Armáda posledných čias bude silná a slávna. Bude reprezentovať Pánovo srdce a rovnako aj Pánovu moc. Od apríla do júna prebieha každý štvrtok v našich priestoroch večerná biblická škola, ktorú navštevuje viac ako 30 študentov. 13 lekcií vyučujú domáci učitelia, okrem pastora Petra Čuříka aj Martin Hunčár, Vlado Vrábel, Tomáš Šimko a Andrej Rudolf. „Každý večer začíname chválami a modlitbami, potom nasledujú dve hodiny vyučovania s krátkou prestávkou. Študenti sú hladní po Božom slove,“ povedal Martin Hunčár. S doterajším priebehom je spokojný aj pastor Peter Čuřík: „Vybrali sme také predmety, ktoré zahŕňajú základné učenia kresťanskej viery a zároveň sú dôležité pre praktický život kresťana: evanjelium, pokánie, znovuzrodenie, viera, krsty, zmŕtvychvstanie, večný súd, autorita veriaceho, modlitba, uzdravenie, vyslobodenie, moc Božieho slova, cirkev a Izrael, Boží pohľad na peniaze, rodina, evanjelizácia a misia.“

 

Čo mi dala biblická škola?

„To, čo učil pastor Peter Čuřík, bolo pre mňa požehnaním.“ Marta

„Páči sa mi, že sú tu viacerí učitelia. Každý z nich má iný prejav, aj osobné zážitky s Bohom.“ Renata

„Škola mi dala Boží pokoj a posunula ma na iný level.“ Mária

„Duchovne ma to tu napĺňa a mám pokoj.“ Mária

„Oceňujem, že môžeme klásť otázky.“ Zora.

„Získal som väčší prehľad z toho, čo sa vyučuje.“ Adam.

„Teší ma, že vznikol priestor na rozvíjanie bližších vzťahov.“ Lenka

„Dozviem sa niečo nového a mám možnosť pochopiť to aj z iného uhla pohľadu.“ František.

„Dostala som dobré základy, ktoré potrebuje každý kresťan, aby mohol naplno slúžiť druhým.“ Laura.

„Konečne som pochopila, o čo ide. Oslovovalo ma, aj keď som sa sama učila z Biblických základov.“ Marianna

„Je to pre mňa ako pre mladého kresťana veľmi užitočne strávený čas.“ Marek

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave