Veľkopiatková bohoslužba bratislavských zborov

           Už od roku 1998 sa zbory združené v platforme Kresťania v meste zúčastňujú spoločnej bohoslužby na Veľký piatok. Do Istropolisu prišlo asi tisícsto veriacich aj s deťmi, o niečo viac ako po minulé roky. Po úvodných spoločných chválach a príhovore Mareka Krajčího nasledovala kázeň. Tohtoročným rečníkom bol Michal Kevický, kazateľ zboru BJB, zboru Viera. Kázal na tému Prečo Ježiš trpel a zomrel. Na výzvu zareagovali aj pozvaní hostia a veriaci, ktorí si potrebovali dať do poriadku vzťah s Bohom. Poradcovia sa potom s dvanástimi z nich ešte modlili a povzbudzovali ich na ceste za Pánom. Už tradične sa na záver bohoslužby všetci prítomní kazatelia podieľali na vysluhovaní Večery Pánovej. Svoj program tu mali aj deti v troch samostatných miestnostiach, na výber bola aj široká ponuka kníh a CD.

 

 

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave