Eurotour – 100 mladých Švédov evanjelizovalo v Bratislave

Cirkev Slovo života v Uppsale už roky organizuje rôzne krátkodobé misie. Takéto tímy navštevujú zvyčajne doposiaľ evanjeliom menej zasiahnuté krajiny. Okrem toho však chcú, aby aj ich mladí zakúsili ako „chutí“ misia. 

Kresťania zo švédskeho Slova života každoročne organizujú výlet po Európe, zastavujú v rôznych mestách a ponúkajú program spolu so zvestovaním Božieho slova. Dva autobusy nadšených mladých ľudí začali svoju misiu v auguste 2013 v Prahe, pokračovali v Bratislave, Viedni, Braunau, Taize a Brusseli. Ich vedúci Mattias Nordström z Uppsaly sa vrátil veľmi spokojný: „Boli sme požehnaní zo všetkých kresťanov, ktorých sme stretli v rôznych cirkvách. Bohu sme veľmi vďační za všetko, čo urobil v rôznych ľuďoch. Videli sme, ako sa Božia láska ľudí dotýka, zachraňuje ich a uzdravuje. Boli sme svedkami fyzických i vnútorných uzdravení. Našich mladých to veľmi povzbudilo a ešte viac sa odovzdali Bohu.”

Na Hviezdoslavovom námestí zazneli známe i nové piesne rôznych hudobných žánrov, vytvorila sa krásna atmosféra slobody a radosti. Viacerí skonštatovali, že to bolo na úrovni, no azda ešte viac ich oslovilo nadšenie a zápal týchto mladých ľudí pre Boha. Mattias kázal jednoduché, zrozumiteľné posolstvo, po ktorom sme mali viacero zaujímavých rozhovorov.

Martin Hunčár

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave