Pištekovanie – odsávač duchovnej sily

V mojej knihe Ako Janko Oriešok porazil drakasa rozprávková bytosť mravček Hrajko ocitne v neľahkej situácii. Potrebuje prejsť cez nehostinné, strmé hory, ktoré majú na rozdiel od tých, ktoré poznáme zo zemepisu, ešte jednu vlastnosť. Čím viac sa v nich sťažujete, reptáte, nariekate, tým viac vám oťažejú nohy. Hrajko túto situáciu vôbec nezvládol. Horekoval a neustále sa ponosoval. Tým horám som dal priliehavý názov – Pištekovo. Niet sa čo čudovať, že keď sa po takomto „pištekovaní“ mravček ocitol na križovatke a mohol si vybrať úzku alebo širokú cestu, zvolil si práve tú širokú a dostal sa do veľkých problémov.

Je to pochopiteľné. Reptanie a sťažovanie nás duchovne oslabuje, vysáva z nás duchovnú silu. Pastor Peter Čuřík vo svojej knihe 5 V k víťazstvu poukazuje na to, že reptanie má svoj logický základ. Ľudia boli nespokojní s tým, že Mojžiš si zobral za ženu Etiópčanku, čo nebolo v ich očiach správne. Napriek tomu, že mohli mať v niečom pravdu, nebolo to v Božích očiach ospravedlniteľné. Minimálne preto, že oni sami nemali správny postoj: „Či len k Mojžišovi hovoril Hospodin? Či azda nehovoril aj s nami?“ Nakoniec prišlo na Miriam malomocenstvo a na sedem dní musela byť oddelená od Božieho ľudu. Nielen to, ale na celých sedem dní sa museli Izraelci utáboriť a čakať, kým sa dá Miriam do poriadku.

 Vráťme sa však k príbehu, kde mravček Hrajko negatívne vplýval na hlavného hrdinu knihy Janka Orieška, ktorý tiež len len že nepodľahol pokušeniu reptať. Veľa nechýbalo, a bol by pištekoval aj on. Slovami Petra Čuříka: „Máločo dokáže uberať vietor z plachiet tak rýchlo ako negatívne naladený člen tímu.“

Reptanie je totiž nákazlivé ako chrípka. Ak sa stretne niekoľko ľudí, ktorí prežívajú nejakú krízu a jeden začne reptať na svoj „úbohý“ zbor, „neschopného“ kazateľa, „manipulatívneho“ vedúceho v práci, „zlú“ svokru atď., tak na tých, čo majú negatívne vyznanie, tieto výlevy (alebo ak chcete démonské vírusy) raz dva preskočia. Negatívne vyznanie vytvára totiž také zvláštne podhubie, z ktorého nemôže nič zdravé vyrásť. Nie nadarmo sa hovorí, že naše vyznania nám vládnu. Čo s tým? Ako sa zbaviť „pištekovania“? Ako mu nedovoliť, aby nás ovládlo?

Zbav sa negatívneho vyznania a začni vyznávať niečo pozitívne. Ako tá žena s krvotokom. Ona si len tak pre seba povedala, že bude uzdravená. Tam niekde sa jej zázrak začal. Možno ťa gniavi nejaká choroba alebo ťa prikvačila neutešená situácia u teba doma. Začni to postupne meniť svojím vyznaním. Na začiatku sa možno budeš cítiť ako blázon, dokonca sa ti môže zdať, že klameš. Ale pamätaj si, že ak hovoríš nad sebou Božie slovo, hovoríš vždy pravdu. Počas vyznávania Božieho slova sa okrem iného stane jedna dôležitá vec – tvoja viera bude rásť. Po nejakom čase to už nebude žiadne bezduché vyznávanie. Budeš presvedčený o pravde v Biblii viac ako o reálnej situácii, ktorej čelíš. Niet divu, že sa skôr alebo neskôr zmení aj tvoj neutešený stav a všetko zlé sa obráti na dobré.

Takže, vážení – nepištekujte!

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave