Ako súvisí usilovnosť a ostrý nôž

Všimli ste si, že Biblia hovorí veľa o usilovnosti? V knihe od Casey Treata Vystup na svůj vrchol som sa dozvedel o hebrejskom význame tohto slova. Slovo charuts znamená byť ostrý, odrezať všetko, čo nie je dôležité. Ponúka sa otázka: Čo to má čo spoločné s usilovnosťou? Na základe tejto definície totiž iba samotná pracovitosť, vyťaženosť a extrémna forma zaujatosti prácou – workoholizmus, ešte nie je biblická usilovnosť. Prečo? Pretože usilovnosť podľa Písma je spojená s odmietnutím, odseknutím tých aktivít, ktoré nie sú súčasťou Božieho plánu a potom sa pilne sústrediť na to, čo od nás chce Boh.

Napríklad taký Peter a ostatní učeníci sa po Ježišovom zmŕtvychvstaní vrátili k rybárčeniu. Ešteže ich Pán čakal na brehu Galilejského jazera s hotovými raňajkami. Ak by sa im nezjavil, ktovie koľko by sa boli lopotili. Možno by po čase aj chytili stovky rýb, ale za akú cenu? Koľko by toho v živote minuli? Koľkí chorí by zostali chorými, koľkí mŕtvi by zostali mŕtvymi, koľko miest by nikdy nepočulo evanjelium? Čas, ktorý strávili s Ježišom pri opekaní a jedení ryby (pozri evanjelium Jána 21. kapitolu), sa zdá zo svetského meradla ako nevyužitý a zbytočný. No práve tam došlo k opätovnému obnoveniu vzťahu s Ježišom. Peter si po vyznaní „Pane, ty vieš, že ťa mám rád!“ opäť uvedomil, k čomu ho vlastne Boh povolal. A po tomto rozhovore zase nabral v živote správny kurz. Okrem toho svojou voľbou ovplyvnil ostatných učeníkov. Ak by zostal pri rybách, malo by to negatívny účinok aj na ostatných, postupne by smrdeli nielen od rýb, ale aj od hriechu…

Aj dnešní ľudia sú zahltení všelijakými činnosťami, a pritom len časť z toho je naozaj osožná. Niekto sa možno denne venuje dve hodiny svojmu psovi alebo mačke, poznám takých, čo strávia celú jar a leto v záhradkách, ďalší venujú neúmerne veľa času svojim koníčkom.

Niet pochýb o tom, že dnes sa každý cíti vyťažený na maximum. K biblickej usilovnosti je ale treba viac. Odseknúť niektoré aktivity, poprípade ich obmedziť na únosnú mieru tak, aby zostalo dostatok času venovať sa tomu, k čomu nás Boh povoláva. Je totiž zarážajúce, koľkí ľudia tvrdia, že nemajú čas na modlitbu, Bibliu a dobré knihy. Ale opýtajte sa ich, koľko filmov videli za posledný rok v kine, televízii alebo na DVD!

Pri múdrom time managemente vzniká priestor pre usilovnosť v oblasti, v ktorej môžeme vyniknúť a dosiahnuť tak plný potenciál. Písmo tvrdí, že takto pojatá usilovnosť spôsobí, že sa dostaneš až pred kráľov a nie pred ľudí, ktorí nemajú žiaden vplyv (pozri Prís 22:29). Ale nielen to – rozvojom oblasti, do ktorej nás povolal Boh, nepomáhame iba sebe, ale ak máme čisté srdce, oslávime Boha. Veď Pán Ježiš povedal, že ak nesieme veľa ovocia, je tým oslávený náš Nebeský Otec.

Takže – nebojme sa odseknúť neplodné vetvy a začnime usilovne pracovať!

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave