Modlitba hýbe rukami, ktoré hýbu svetom

Bolo úžasné začať nový rok v modlitbách a pôste! Pôst je zabudnutým umením v cirkvi. Verím, že mnohé duchovné pevnosti nepadnú a duchovné prielomy sa nedostavia inak, ako modlitbou a pôstom. Preto je tak úžasné vidieť, ako sa cirkev v Európe viac a viac prebúdza k porozumeniu duchovného boja (veľmi odporúčame k tejto téme kmihu od Jentezena Franklina, Pôst, dostupné v našom vydavateľstve).

Boli sme nadšení i z toho, že sa zapájalo veľa ľudí zo zboru. V 2 Par 20 čelil Jozafat veľkej presile nepriateľa. Je napísané, že sa bál. Bol si vedomý toho, že proti obrovskému množstvu nepriateľovej armády neobstojí. Ale nezostal v depresii alebo v malomyseľnosti, Písmo hovorí, že „obrátil svoju tvár hľadať Hospodina.“ Boh má vždy čo povedať do našich situácií, dokáže priniesť odpovede a záchranu do každej bitvy. Ak máš strach či neistotu, obráť svoju tvár hľadať Hospodina! Jozafat však išiel ešte o krok ďalej: „… vyhlásil pôst na celé Judsko!“ Verím, že Božieho srdca sa veľmi dotýka, keď stojíme pred ním v modlitbe a pôste ako Boží ľud. V našom zbore sme sa každý večer stretli v hojnom počte (priemerne 70 dospelých) a zamerali sa na inú oblasť cirkvi a spoločnosti a volali k Bohu. Verím, že ovocie našich modlitieb ešte len budeme vidieť!

p. Peter Čuřík

 

Druhý januárový týždeň sme aj tento rok strávili na modlitbách a v pôste. Bol to úžasný čas, kedy sme sa nie len počas dňa modlili a postili za jednotlivé potreby ako sú: posvätenie, cirkev, prebudenie, deti, mládež, rodiny, vzťahy, mesto, autority, ekonomika, evanjelizácia, misia, služba, ale zároveň sme sa aj každý večer stretávali k spoločným modlitbám za tieto oblasti. Modlitebno pôstny týždeň vyvrcholil v piatok veľmi požehnaným časom, kedy sme bdeli s Pánom do noci.

Veľkým prekvapením a povzbudením pre mňa bolo, že sa nemodlili a nepostili len dospelí, ale pridali sa k nám aj dorasťáci, dokonca aj niektoré deti z nedeľnej školy. Nebolo to nič plánované… ale keď pochopili čo je pôst a uvedomili si, že je možný aj iný pôst než ten klasický bez jedla, viacerí z nich sa veľmi radi pridali. Postili sa od cukríkov, od televízie, či počítačových hier…

Bolo naozaj veľmi veľkým požehnaním ich sledovať, ako túžia aj takýmto spôsobom prehĺbiť svoj vzťah s Pánom.

Janka Hrivnáková

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave