Poslušnosť barana a Abraháma

V 22. kapitole knihy Genesis čítame o tom, ako Boh skúšal Abraháma.

Väčšinou nemáme radi testy. Zvlášť, ak neboli dopredu oznámené. Avšak testy nie sú vždy negatívne. Boh skúšal napríklad Jóba a očakával pozitívny výsledok. Boh tu žiada od Abraháma niečo, čo bolo pre neho veľmi ťažké. My by sme pravdepodobne v takejto situácii čakali čo možno najdlhšie. Avšak nie Abrahám! Čítame, že vstal zavčasu, aby poslúchol Pána. Raz sa spýtali Dr. Davida Yongi Cho, v čom spočíva úspešnosť jeho služby. Jeho odpoveď bola nasledovná: „Počúvaj a poslúchaj!“

 

Niekedy radšej nechceme počúvať Boží hlas, lebo vieme, že môže od nás žiadať veci, ktoré nebudú lahodiť nášmu telu.

 

Ak sa však rozhodneme poslúchať Boží hlas, budeme veľmi požehnaní. Tu vidíme ako Abrahám ide na miesto, o ktorom mu Boh povedal. Avšak v tom istom čase ide oproti nemu aj niekto iný. Je to baran. Boh mu tiež prikázal, choď na miesto, ktoré ti ukážem. Tak idú oproti sebe – baran a Abrahám. Načasovanie je veľmi dôležité. Vo chvíli, keď sa Abrahám chystal zabiť Izáka, zrazu Boh prikázal baranovi: „Daj hlavu do húštiny“! A baran poslúchol. Tak Abrahám obetoval barana namiesto svojho syna a pomenoval to miesto „Hospodin zaopatrí“. Vieme, že práve toto miesto bolo neskôr Golgota, kde sa Ježiš obetoval za naše hriechy. Kedykoľvek sa rozhodneme jednať vo viere, Boh sa začína taktiež hýbať a mení okolnosti v náš prospech. Je tu však jedna podmienka: musíme poslúchnuť a vykročiť!

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave