Operácia vianočné dieťa: Rozdali sme balíčky 400 deťom

Operácia vianočné dieťa je celosvetový projekt, ktorý vznikol v roku 1990 a od roku 1993 ho zastrešuje organizácia Samaritan´s Purse, ktorá pôsobí po celom svete prostredníctvom rôznych projektov. Za viac ako 20 rokov sa po celom svete v rámci tohto projektu rozdistribuovalo viac ako 100 miliónov balíčkov. Cieľom projektu Operácia vianočné dieťa je zrozumiteľne a prakticky demonštrovať Božiu lásku núdznym deťom po celom svete a spolu s miestnou cirkvou hlásať dobrú správu o Ježišovi Kristovi.

Tento rok bol v histórii zboru Slovo života Bratislava prelomovým, a to napriek tomu, že sme oproti plánovaným distribučným miestam museli pristúpiť k viacerým zmenám. Pán nám ukazoval miesta, na ktoré máme ísť, a zároveň pridal mnoho nových dobrovoľníkov. Otvorili sa nám dvere v krízovom centre na Vavilovovej ulici, po ňom v azylových centrách na Záhorí, špeciálnej základnej škole s MŠ pre zrakovo postihnuté deti a na ďalších miestach v Bratislave. Počas predvianočného obdobia sme v priebehu troch týždňov absolvovali distribúcie na šiestich miestach a zvestovali dobrú správu viac ako štyristo deťom. Pán konal úžasným spôsobom, dotýkal sa nielen sŕdc detí, ale aj ich rodičov a pracovníkov v centrách. U mnohých detí máme možnosť vidieť, ako ich Pán postupne premieňa, pretože práve prebieha následná starostlivosť s názvom Najúžasnejšia cesta.

Tento projekt má svoj zmysel a ukazuje praktickým spôsobom, ako Ježiš a jeho láska môžu aj dnes meniť životy ľudí. Obrovská vďaka patrí všetkým, ktorí sa zapojili akýmkoľvek spôsobom, či už balením balíčkov, finančným darom alebo samotnou účasťou na distribúciách či pri ďalších stretnutiach.

Naďka Jančárová


 

Ešte raz by som sa Vám chcela veľmi poďakovať za dnešnú návštevu a úžasný prístup k deťom, spôsobili ste tu mnoho radosti a deti si ešte stále ukazujú darčeky a tešia sa 🙂 Ďakujem, že ste si na nás spomenuli. 

Eva Vontzemu

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave