Stormie Omartian – Moc modlitby v ťažkých časoch

Stormie Omartian je úspešnou autorkou. Celosvetovo sa predalo viac ako 28 miliónov jej kníh. Na Slovensku si veľkú popularitu získali najmä knihy Moc manželkiných modlitieb, Moc manželových modlitieb, Moc modlitby rodiča Moc modlitby ženy. Stormie žije s manželom Michaelom v Spojených štátoch a majú dve dospelé deti. Viac o nej nájdete na www.stormieomartian.com

Táto novinka vás bude mobilizovať k tomu, aby ste sa prihovárali za ľudí, ktorí čelia vážnym problémom. Druhá časť knihy sa špecificky zaoberá modlitbami za dôležitých predstaviteľov krajiny. Sme si vedomí, že americký politický model je iný ako ten náš, a tak sme v oblastiach, kde sa to nezhoduje, knihu doplnili užitočnými poznámkami. Prinášame vám úryvok z 2. kapitoly – Prečo sa nevinným ľuďom stávajú zlé veci?

 

Prečo sa nevinným ľuďom stávajú zlé veci?

Každému z nás už určite napadla otázka, prečo slušní, čestní a dobrí ľudia trpia, zatiaľ čo vrahovia sa majú dobre. Divíme sa, prečo sa opitý šofér vytacká z auta bez škrabanca, kým žena a dieťa, ktoré zrazil, ležia mŕtve na ceste. Pozeráme sa na hrozné nešťastia, ktoré sa čoraz častejšie dejú na celom svete, a pýtame sa: Prečo sa to stalo práve týmto ľuďom? Všetci máme v sebe silný zmysel pre spravodlivosť a neteší nás, keď život voči nám alebo iným ľuďom nie je fér.

Po každej hroznej udalosti si ľudia najčastejšie kladú túto otázku: Prečo to Boh dopustil? Táto otázka máva rôzne podoby, z ktorých niektoré sa nám zdajú zvláštne, pretože poznáme pravý Boží charakter. Kladú si ju spravidla ľudia, ktorých premohol smútok a strach. Potrebujú odpoveď, aby prežili. Predkladám niekoľko otázok, ktoré som počula od ľudí po 11. septembri 2001, a moje stručné odpovede na ne.

 

1. Prečo to Boh urobil?

Neurobil to Boh, ale ľudia.

 

2. Prečo sa to stalo?

Stalo sa to preto, že vo svete vládne zlo. Ľudí, ktorí sa otvoria jeho pôsobeniu, nakoniec celkom spúta. Páchatelia takýchto zločinov konajú pod vplyvom zla. Zlo, ktorému nečelíme, môže nekontrolovane rásť.


3. Prečo je vo svete toľko zla?

Niektorí ľudia tvrdia, že neveria v Boha, pretože vo svete je veľmi veľa zla. Ja tvrdím, že ak by Boh neexistoval, na svete by nebolo nič iné, iba zlo. To, že okolo seba vidia lásku, radosť, súcit, štedrosť, poriadok, pokoj, odpočinok, zdravie, jasnú myseľ a naplnenie, je dôkazom toho, že Boh existuje. Vo svete je toľko zla preto, že mnohí ľudia odmietajú jediného, pravého Boha a búria sa proti nemu. Nechajú sa ovládať svojimi telesnými túžbami a diablom.

 

4. Prečo sa Boh zla nezbaví?

Boh nenávidí zlo a hriech. Keby zlikvidoval každé zlo, musel by nás všetkých zničiť, pretože všetci máme v sebe istú mieru zla a hriechu. Pán Boh mal však iný plán, ako sa zbaviť zla: poslal na zem Svojho Syna, aby zaplatil cenu za náš hriech – a ňou bola Jeho smrť. Zomrel za nás, aby nás vykúpil pre nový život. Keď Ježiša urobíme Pánom svojich životov, Boh do našich sŕdc vloží Svojho Ducha, ktorý nás očistí a dá silu vzoprieť sa zlu.

Hoci je Boh zvrchovaný Vládca, nevnucuje nám Svoju vôľu; rozhodnutie necháva na nás. Chce, aby sme sa rozhodovali správne a získali kontrolu nad zlom pomocou autority, ktorú nám dal. Žiada, aby sme zlo nepodporovali, nespolčovali sa s ním a netešili sa z neho. Chce, aby sme poznali taktiku zla, odporovali mu, oddelili sa od neho a prijali také zákony, ktoré ho obmedzia. Prvotným prostriedkom, ktorý nám Boh dáva na dosiahnutie tohto cieľa, je modlitba.


5. Prečo to Boh dovolil?

Táto otázka sa opakuje po každej katastrofe. Pravdou je, že Pán Boh určil isté zákony a koná v súlade s nimi. Napríklad, neporušuje zákony prírody, ako je príťažlivosť či vzťah príčiny a následku. Existujú aj zákony týkajúce sa ľudskej prirodzenosti a jedným z nich je naša slobodná vôľa. Hoci Pán je všemohúcim Bohom, moc nad tým, čo sa deje na zemi, zveril nám. Jeden z najúčinnejších prostriedkov, ktorým môžeme riadiť dianie na zemi, je modlitba. Keď sa modlíme, prosíme Pána, aby zasiahol a On koná na základe našich prosieb. Ak neprosíme, nemôžeme dostať. Ak zlu nevzdorujeme modlitbou, umožňujeme mu rozrastať sa. Ak nežijeme podľa Božej vôle a nehľadáme Božiu ochrannú ruku, prichádzame o Jeho ochranu.

Ak Boh všetko môže, prečo by sme modlitbou nemohli zabrániť zemetraseniu alebo tsunami? Určite to stojí za pokus, nemyslíš? Zemetrasenie možno modlitbou nezastavíme, ale môžeme aspoň zmierniť Jeho silu a ochrániť seba a tých, za ktorých sa budeme modliť.

Ježiš povedal: „Dám ti kľúče od nebeského kráľovstva; čo zviažeš na zemi, bude zviazané aj v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané aj v nebi“ (Mat 16:19, Ekum. pr.). Zväzovanierozväzovanie súvisí so zákazompovolením. Takouto modlitbou zakazujeme zlu, aby ovládalo naše životy a dovoľujeme Bohu, aby nás viedol. Prečo sa však takto nemodlíme? Jedným z dôvodov je naša neochota uznať, že zlo existuje. Druhým môže byť neochota uznať existenciu Boha. Alebo je to strach, že sa Pán Boh začne „miešať“ do našich životov. Možno neveríme, že mu na nás skutočne záleží, alebo že modlitba naozaj funguje.

Život prináša mnoho problémov, ale pred viacerými z nich nás môže chrániť modlitba!

 

6. Kde bol Boh, keď sa stala táto tragédia?

Boh je vždy tam, kde Ho pozveme. Ak Ho neprosíme, aby vstúpil do určitej situácie alebo životov ľudí, potom na tých miestach nebude pôsobiť s mocou. Áno, je pravda, že Pán Boh je všade, ale neprejavuje Svoju moc v plnosti, kým Ho o to neprosíme. Napríklad, keď nás Pán Ježiš učil modliť sa, dal nám model modlitby Otčenáš. Prikázal nám, aby sme vševediaceho Boha prosili o každodenný chlieb. Ak vie, že potrebujeme jedlo, prečo potom chce, aby sme Ho oň prosili? V tej istej modlitbe nás všemohúci Boh, ktorý v okamihu dokáže zničiť všetko zlo na svete, vyzýva, aby sme prosili „zbav nás zlého“. Prečo to robí? Pretože ide o jeden z Jeho princípov: my prosíme, On odpovedá.

Pán Boh chce, aby sme Ho prosili o veci, ktoré potrebujeme pre život. Dáva nám tak možnosť spolupracovať na riadení sveta. Ak vidíme, že v istej situácii je Boží zásah nevyhnutný, ale zdá sa, že Pán tam nie je prítomný, je to zrejme preto, že Ho nikto nepozval. Ak ľudia chcú, aby ich Pán Boh nechal na pokoji, vyhovie im. Keď vidíme, že Pán Boh niekde nie je, je to naša chyba: neprosili sme Ho, aby na danom mieste konal vo Svojej moci.

 

7. Prečo sa zlé veci stávajú nevinným ľuďom?

Udalosti, ako napríklad 11. september 2001 a mnohé ďalšie katastrofy, sa nestávajú preto, že ľudia, ktorí pri nich zahynuli, boli zlí. Ak by to tak bolo, prečo sme my ostatní ešte stále nažive? Keď sa ľudia pýtali Ježiša, či nehody, ktoré sa stali istej skupine ľudí, boli dôsledkom ich osobných hriechov, odpovedal „nie“. Potom uviedol príklad veže v Siloe, ktorá sa zrútila a usmrtila osemnásť ľudí. „Alebo si myslíte, že tí osemnásti, na ktorých padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní Jeruzalemčania? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete takisto“ (Luk 13:4-5, Ekum. pr.).

Kľúčovým slovom tohto úryvku je pokánie. Všetci si za svoje hriechy zasluhujeme smrť. Hriech je starý pojem z lukostreľby, ktorý označuje všetko, čo je mimo stredu terča. Bez Pána Boha všetci míňame cieľ, ku ktorému nás povolal. Ježiš však za nás zomrel preto, aby sme vierou v neho a pokáním získali úplné odpustenie hriechov. Zaplatil cenu za naše hriechy, ale na to, aby sme Jeho víťazstvo vo svojich životoch prežili, musíme Ho prijať za svojho Pána a Spasiteľa. Aj potom sa nám však stane, že niekedy minieme cieľ; spravíme niečo, za čo sa musíme kajať.

Uprostred nehôd a tragédií potrebujeme Božie milosrdenstvo. Musíme však mať kajúce srdce, nie arogantný postoj. Namiesto toho, aby sme zaťali päste a hrozili smerom k nebu, mali by sme hovoriť: „Pane, zmiluj sa nado mnou.“ Iba Pán Boh vie, prečo niektorí ľudia zomierajú, a iní nie. Ak niekto tesne pred smrťou volá k Bohu, aby ho spasil, môžeme si byť istí, že Pán Boh jeho modlitbu vypočuje a otvorí mu bránu neba.

 

8. Prečo nás Boh nevaruje pred tragédiami?

Boh nás varuje. Možno nám nepovedal detaily tragédie, ale už po stáročia nás vystríha prostredníctvom Biblie. Ústami apoštola Pavla napríklad vyzýva, aby sme obstáli „proti úkladom diabla,“ ktorý „obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral“ (Ef 6:11, 1Pet 5:8). Kto z nás nevidí šírenie zla vo svete? Vieme, že sa to deje presne tak, ako o tom hovorí Božie slovo, a aj to, čo treba v takých okolnostiach robiť.

Apoštol Jakub povzbudzuje: „Podriaďte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a ujde od vás“ (Jak 4:7, Ekum. pr.). Kto z nás sa pravidelne podriaďuje Bohu a búri sa proti diablovi? Pán Boh hovorí: „Avšak môj ľud, po mne pomenovaný, sa pokorí, bude sa ku mne utiekať a odvráti sa od svojich zlých ciest, vypočujem ho z nebies, odpustím mu hriech a jeho zem uzdravím“ (2Par 7:14, Ekum. pr.). Koľkí z nás sa už pokorili a kajali za svoje hriechy a hriechy národa? Koľkí z nás trpia pri pohľade na to, že vo svojej zemi tolerujeme toľko vecí, ktoré lámu Božie srdce? Ako často sa modlíme, aby sme sa ako národ odvrátili od zlých ciest?

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave