Ako privolať Boží dážď

Niektorí na dážď frflú, dokonca ho priam nenávidia, no iní, a to najmä roľníci, ho s túžbou očakávajú, ba dokonca sa zaň modlia. Napadlo vám niekedy, ako je to s Božím dažďom? Pod Božím dažďom rozumiem nadprirodzené suverénne Božie jednanie, ktoré prináša zmenu ľudských životov. Pozrime sa, čo na túto tému hovorí Biblia v Jakubovi 5:7 –  Buďte teda trpezliví, bratia, až do príchodu Pána. Pozrite: Roľník vyčkáva vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane jesenný i jarný dážď. Je tu istá indícia, kedy je prvotné vyliatie Ducha Svätého na Letnice prirovnané k jesennému dažďu, po ktorom nasledovalo približne 1500 rokov relatívneho sucha a potom prichádza jarný dážď na konci časov. Nemám rád paniku o konci sveta, ale nové vyliatie Ducha Svätého, ktoré prebieha od začiatku 20. storočia je iste jedným zo znamení, že prebiehajú posledné časy. Je zrejmé, že Pán nepôsobí všade rovnako, niekde prší hojne a inde sú stále suchoty. Čo robiť, ak nechceme na Slovensku iba aby popŕchalo? Odpoveď nájdeme v Zachariášovi 10:1: Proste Hospodina o dážď v čase jarného dažďa! Aj keď som Boží dážď predstavil ako suverénne Božie jednanie, predsa len sú jeho spúšťačom naše horlivé modlitby spojené s vierou a očakávaním, že Boh vykoná niečo veľké. Inak to nebolo ani v Eliášovom prípade. 1. kniha Kráľov, 18. kapitola podrobne zachytáva jeho zápas o dážď. Ak by sme to mali zhrnúť, tak najskôr počul hukot dažďa, čo poukázalo na jeho očakávanie. Túžime vôbec po daždi? Alebo sme si zvykli na sucho a sme s ním spokojní? Potom si Eliáš vsunul tvár medzi kolená, čo predstavuje odhodlanú modlitbu. Niekto raz poznamenal, že Pán Boh nepočuje modlitby, ale počuje len srdcervúce modlitby! Ďalší krok by sme mohli nazvať zotrvanie, pretože sa modlil až sedem krát, od „nič tam nie je“ až po „obláčik ako ľudská dlaň“. Keď zakúšaš „nič tam nie je“, tak to nie je dôvod na to, aby si sa vzdal. Tvoja modlitba je ako príklepová vŕtačka, ako baranidlo, ktorým sa vybíjali staroveké vráta mesta. Niekedy nie je vidieť výsledok navonok, ale vo vnútri narúšaš satanove bašty. On pracuje naplno, aby ťa odradil, a ty nesmieš poľaviť. Posledný bod by sme mohli nazvať „Bež!“ Keď sa konečne malý obláčik mení na riadny Boží dážď, to nie je čas ostať doma a skrývať sa. Keď Boh otvára dvere, treba ich využiť. Nech Pán pozdvihne na Slovensku nových Eliášov, ktorí sa budú takto modliť a očakávať Božie hnutie. Nenechajme sa odradiť neúspechmi a vytrvajme v modlitbách.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave