Božia blízkosť

Práve sa nachádzame v pôstnom období pred Veľkou nocou. Zmysel tohto času je sebaskúmanie. Okrem iného je to sebaskúmanie nášho osobného vzťahu k Bohu a k nášmu blížnemu. Ako je to s mojou vierou? Dôverujem mu tak ako kedysi? Milujem ho prvou láskou tak ako na začiatku?

Boh dopúšťa ťažké situácie a okolnosti v našich životoch, aby sme ho hľadali. Uprostred ťažkostí sa totiž stávame zlomenými pred Bohom, pokornejšími a závislými na Ňom samotnom. Je to práve skrze ťažké situácie, kedy nám je Boh najbližšie. Ak si spomenieme na troch hebrejským mládencov v ohnivej peci v Knihe proroka Daniela, tak uprostred ohňa to bol sám Pán, kto bol s nimi. Pán chce, aby sme v tomto všetkom zažili Jeho blízkosť tak, ako nikdy doteraz. Boh ti chce byť blízky uprostred skúšok a ťažkostí života. On je Emanuel, Boh ktorý je s nami. Pavel dokonca pri svojom prejave k neveriacim Grékom v Aténach povedal: „Veď On predsa nie je ďaleko od nikoho z nás…“ (Sk 17:27). V celej Biblii vidíme, ako Boh prichádza k človeku. V Starej zmluve prichádzal v rajskej záhrade k Adamovi, skrze starozmluvných prorokov hovoril k svojmu ľudu a v Ježišovi sa zjavil nám. V knihe Zjavenia dokonca čítame, že to nie sme my, kto príde do neba, ale je to samotné nebo, ktoré prichádza k nám.

Boh je nám blízko v údoliach a bojoch nášho života. V Liste Rímskym 8:37 Pavel píše: „Ale v tom všetkom slávne víťazíme skrze Toho, ktorý si nás zamiloval.“

Apoštol Pavel vedel pravdepodobne viac ako ktokoľvek iný o čom píše. Sám zažil nespočetné množstvo ťažkostí a protivenstiev kvôli zvestovaniu evanjelia. Avšak cez všetky tieto situácie prešiel úspešne. Ako to zvládol? Nesťažoval sa, nežil v sebaľútosti, či zúfalstve. Nie. Rozhodol sa striasť zo seba zmýšľanie porážky a namiesto toho sa rozhodol hľadať v každej ťažkosti a okolnosti víťazstvo skrze Krista. A toto je presne to, čo musíme robiť aj my. Pamätaj, tvoja sila neubúda a nič ti nechýba. Všemocný Boh, ktorý stvoril nebo i zem je totiž s tebou. Každé ráno si musíme pripomínať, „Som pripravený čeliť čomukoľvek, čo ma dnes postretne v Jeho mene. Som naplnený Jeho mocou, ktorá ma uschopňuje konať čokoľvek.“

Žiaden problém nie je väčší ako Kristus. Nijaká negatívna okolnosť ti nemôže zabrániť v naplnení Božieho plánu pre tvoj život. Nedovoľ, aby ťa premohla beznádej a sebaľútosť. Zvládneš to. Bola ti daná sila Pánovho vzkriesenia! Bola ti daná viera v Ježiša Krista – to je to víťazstvo, ktoré premáha svet. Dôveruj mu, že ti je blízko a vyvedie ťa z každej ohnivej pece.

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave