Jentezen Franklin – Ver, že to dokážeš

Objavte svoju životnú úlohu

V našom vydavateľstve vychádza začiatkom júla vynikajúca kniha o viere. Možno práve cez dovolenku budete mať čas premýšľať a snívať o všetkom dobrom, čo má pre vás Pán pripravené. Ohlasy na knihu sú po celom svete veľmi pozitívne, americká gospelová speváčka CeCe Winansová sa o nej vyjadrila takto: „Ak potrebujete povzbudenie, aby ste udržiavali svoje sny pri živote, silu, aby ste ich uskutočnili, a uistenie, že Boh je verný a nezabudol na vás, potom je táto kniha práve pre vás. Pripravte sa na radikálnu zmenu: Božie sny sa vo vašich životoch stanú skutočnosťou!“

Ďalšie podrobnosti o knihe nájdete na strane 2, prinášame vám ukážku z prvej časti druhej kapitoly.


Objavte svoju životnú úlohu

Bol chladný zimný večer, keď sa istá dvadsaťpäťročná žena z Biloxi v štáte Mississippi rozhodla spáchať samovraždu. Vybrala sa na jeden z mostov vedúcich ponad rieku Mississippi, pretože už nemala silu ďalej žiť.

Voda bola ľadová a most vysoký. Preliezla zábradlie a skočila. Na hladinu dopadla s hlasným plesknutím a začala klesať ku dnu.

Netušila, že ju z brehu niekto spozoroval. Keď nevyplávala na povrch, človek skočil do rieky, aby ju zachránil.

Keď počula, že ktosi za ňou skočil do vody, snažila sa ponoriť ešte hlbšie. Potom počula, ako úbožiak bezmocne rozhadzuje rukami. Úplne totiž zabudol, že nevie plávať! Tento udatný blázon špliechal okolo seba a kričal: „Pomoc! Pomoc!“ Žena, ktorá sa pokúšala zabiť samu seba, napokon k nemu priplávala a vytiahla ho na breh. Dusil sa, preto mu poskytla umelé dýchanie. Ktosi zavolal záchrannú službu a oboch odviezli do nemocnice. Prežili.

Príbeh sa neskôr objavil v novinách. Novinár, ktorý o udalosti informoval, ukončil článok slovami: „Život jej nezachránil okoloidúci, ale skutočnosť, že našla dôvod, pre čo žiť.“ Tým dôvodom bola zachrána topiaceho sa. V tom okamihu mala pred sebou úlohu a tá ju zachránila.

 

Poznáte svoju rolu?

Zmyslom života je žiť zmysluplný život. Boh hľadá ľudí, ktorým by mohol zveriť svoju vášeň a sen. Najväčšími nepriateľmi Izraelitov neboli obri naokolo, ale vnútorné hlasy. Hlasy, ktoré našepkávajú: „To sa nedá. Nechaj to tak.“ Ak máte snívať Božie sny, musíte riskovať! To znamená, že sa vystavíte posmechu a zlyhaniu. Ak budete kráčať za svojím snom, nevyhnete sa reakciám typu: „Čo si vlastne o sebe myslí?“

Negatívne slová a myšlienky vám zabránia dosiahnuť Božie maximum. Ak si nedokážete spomenúť, kedy vás niekto naposledy skritizoval, možno je to preto, lebo nič nerobíte. Nevzdávajte sa Božích snov zo strachu, čo si o vás ľudia pomyslia. Rozhodnite sa naplno využiť príležitosti, ktoré vám Boh pošle do cesty. Uverte, že v Kristovi, ktorý vás posilňujete, dokážete všetko.

 

Zrodenie, smrť a vzkriesenie vízie

Keď odpoviete na Božie volanie, ako som to opísal v predošlej kapitole, zrodí sa sen. V Božom kráľovstve za pôrodom vždy nasleduje smrť a vzkriesenie.

Každý Boží sen prechádza procesom zrodenia, smrti a vzkriesenia. Najprv v srdci nesiete bremeno, potom sa nadchnete, pretože ste porodili novú víziu a nakoniec so smútkom sledujete, ako vízia zdanlivo umiera – ľudia odchádzajú, peniaze sa vyčerpajú, všetko sa pokazí. V tej chvíli netušíte, čo si počať.

Práve vtedy Boh príde so vzkriesením. Tento proces využíva na to, aby sen posvätil, takže keď sa raz uskutoční, nebudete si samoľúbo pripisovať zásluhy za jeho dosiahnutie. Naopak, ustúpite do úzadia a vyhlásite: „To urobil Boh! Takmer som to vzdal. Pochyboval som o svojej vízii, ale Pán to nakoniec aj tak urobil!“ Vtedy vám bude nad slnko jasnejšie, že je to Božia práca, pretože z vášho pohľadu to vyzeralo beznádejne. Sen bol naozaj väčší ako vy. Sami by ste ho nedokázali priviesť späť k životu. Boh prekonal všetky obmedzenia a sen vzkriesil. Dokončil, čo začal.

Ako zistíte, či sen, ktorý máte, je od Boha? Podľa toho, že prejde tromi štádiami: zrodením, smrťou a napokon vzkriesením. Ak práve zažívate smrť svojho sna, nevzdávajte sa, vzkriesenie je na ceste. Nelámte palicu nad svojím manželstvom, hoci sa momentálne zdá, že je v troskách. Či už ide o manželstvo, podnikanie, alebo čokoľvek iné, proste Pána, aby vás nanovo povzbudil a posilnil vo viere. Vydržte, pomoc je na ceste!

 

Trpezlivosť víťazí

Potrebujete sa obrniť trpezlivosťou. Spomínate si, čo napísal autor Listu Židom? „Vytrvajme v behu, ktorý máme pred sebou. Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery“ (Žid 12:1-2).

Inými slovami, víťazstvo možno dosiahnuť, ale môže to trvať dlhšie. Je to ako beh s pochodňou počas starogréckych olympijských hier, ktorý sa líšil od všetkých ostatných pretekov. Kým v iných disciplínach sa víťazom stal ten, kto prvý prebehol cieľovou čiarou, v behu s pochodňou to bolo inak: zvíťazil ten, ktorého pochodeň horela aj po tom, ako dorazil do cieľa. Nezáležalo na tom, či pretekár dobehol prvý, ak jeho pochodeň už nehorela.

V tomto prípade platilo, že „nie rýchli vyhrávajú beh“ (Kaz 9:11). Niekedy sa víťazom stal ten, ktorý vyzeral, že už nevládze. Dokázal to trpezlivou vytrvalosťou a vďaka tomu, že dovolil, aby ho ostatní bežci predbehli. Mohlo sa zdať, že ho všetci predstihli, ale ak pritom stratili oheň, pripravili sa o veniec víťazstva.

Čo z toho vyplýva? Chcem byť ako víťaz behu s pochodňou. Budem bežať tak rýchlo, ako budem vládať, ale nechcem pritom stratiť svoj oheň. Nejde o to, ako rýchlo cieľ dosiahnem, ako rýchlo sa rozrastie môj zbor, služba, zisky alebo koľko rekordov prekonám, ale o to, či aj za cieľovou čiarou budem mať v sebe Boží oheň. Som ochotný stáť nielen pri zrode svojej vízie, ale aj pri jej smrti a vzkriesení, hoci by to malo trvať roky?

Som ochotný byť ako moje obľúbené zviera v Noemovej arche – slimák? Slimák sa do archy dostal iba vďaka svojej vytrvalosti. Trvalo mu to dlho, ale zvládol to!

 

Sila nezabudnuteľného sna

Myšlienka o nezabudnuteľnom sne mi napadla v súvislosti s Mojžišom. Napriek tomu, že celý život sníval o tom, ako Izraelitov dovedie do zasľúbenej zeme, Boh mu na konci jeho pozemskej púte na hore Nebo, odkiaľ videl Kanaán, povedal: „Mojžiš, do tejto krajiny nevstúpiš.“ Mojžišov sen zostal nažive aj po jeho smrti.

Mnohí ľudia si povedia: „Mojžiš zlyhal. Nevstúpil do zasľúbenej zeme.“ To však nie je pravda. Keď sa pozriete do Evanjelia podľa Matúša, čítate tam, že Ježiš sa na vrchu premenenia – ktorý sa nachádza v zasľúbenej zemi – stretol s Mojžišom a Eliášom (Mat 17:3). Mojžiš sa tam teda dostal, ale až po smrti! Jeho sen, že raz bude stáť v zasľúbenej zemi, sa splnil po 1500 rokoch. To je silný, nezabudnuteľný sen!

Sila nezabudnuteľného sna spočíva v tom, že trvá dovtedy, kým sa nesplní. Nezáleží na tom, koľko pádov a prekážok mu sťaží cestu. Nikdy totiž nie je neskoro. Sen prišiel od Boha a patrí Jemu. Boh zasľúbil, že ho naplní a On má silu uskutočniť ho.

 

Nikdy nie je neskoro

Jeden z mojich obľúbených biblických veršov sa nachádza v knihe proroka Amosa: „Ako keď pastier zachráni z tlamy leva iba lýtka alebo kus ucha, tak sa zachránia Izraeliti, čo bývajú v Samárii“ (Am 3:12).

Prorok načrtáva obraz: lev zožral ovcu a nechal z nej iba lýtko alebo kus ucha. Tým levom je satan, ktorý sliedi „a hľadá, koho by zožral“ (1Pet 5:8), kým ovcou je Boží ľud.

Písmo hovorí, že keď pastier zbadal, že z ovce ostalo len lýtko a kus ucha, podišiel k levovi a vyrval mu ich z papule. Prečo? Keby som bol tým pastierom ja, neurobil by som to. Bolo by mi jasné, že s ovcou je už koniec.

Ale pastier – Pán Ježiš – videl v ovci niečo, čo ešte bolo možné zachrániť. Kým máte ucho, ktorým možno počuť, a nohu, na ktorej možno stáť (inými slovami, ak stojíte na tom, čo ste počuli), nezáleží na tom, čo nepriateľ zožral. Boh môže všetko zachrániť. Nejde o to, čo ste stratili, ale čo zostalo.

Kým počujete a dokážete krívať, môžete naplniť svoju úlohu – dotackáte sa do cieľa. Ak máte nezabudnuteľný sen, budete stáť na tom, čo vám Boh povedal a On váš sen uskutoční.

Zdá sa vám, že nepriateľ zožral váš sen? Že je už neskoro?

Nikdy nie je neskoro. Náš Boh je Bohom vzkriesenia a On vzkriesi aj váš sen, aby ste ho mohli naplniť. Kým vaše ucho počuje (napríklad čítaním tejto knihy), Boh vám bude niečo hovoriť. Potom sa na to slovo postavte a všetko dokážete!

 


 

Najdôležitejším krokom, po prijatí Ježiša Krista za Spasiteľa, je spoznať Boží sen pre svoj život. On je totiž dôvodom našej existencie a zmyslom života. Ak ho nemáte, nechávate sa iba bezcieľne unášať prúdom. Bohu porozumiete až vtedy, keď zistíte, kvôli čomu vás stvoril a aký plán má s vašimi životmi. Boh formuje naše sny a ony potom formujú nás.

– Rick Warren, pastor zboru Saddleback a autor knihy Život s jasným cieľom

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave