Vyjadrenie solidarity s Izraelom

Okolo 300 ľudí sa zišlo v stredu 28. októbra v centre Bratislavy, aby verejne vyjadrili podporu Izraelu v čase pokračujúcich teroristických útokov voči obyvateľstvu židovského štátu. Podujatie, ktoré podporilo viacero osobností politického a spoločenského života na Slovensku, zorganizovala slovenská pobočka Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem (ICEJ Slovensko).

Po slovenskej a izraelskej hymne sa prítomným prihovoril predseda ICEJ Slovensko Peter Švec, ktorý prečítal spoločné vyhlásenie signované do začiatku večerného zhromaždenia dvanástimi osobnosťami a reprezentantmi rôznych kresťanských organizácií pôsobiacich na Slovensku (plné znenie nižšie).

Vyhlásenie bolo sformulované do podoby otvoreného listu adresovaného veľvyslancovi štátu Izrael na Slovensku Alexandrovi Ben Zvimu, ktorý si list osobne prevzal priamo na podujatí. ICEJ Slovensko ponúklo možnosť pre podpis listu, v prípade záujmu, aj osobnostiam verejného života na Slovensku.

Účastníkom akcie, ktorú moderovala Ľuba Lesná sa po veľvyslancovi Izraela prihovorili podpredsedovia NR SR Ján Figeľ, Erika Jurinová a poslanec parlamentu Anton Martvoň. Zhodli sa, že Slovensko má dôvod pre podporu Izraela ako jedinej stabilnej demokracie na Blízkom východe.

Za Ústredný zväz Židovských náboženských obcí na Slovensku vystúpil jeho čestný predseda Pavol Traubner. Zdôraznil, že Izrael sa musí a bude brániť voči teroristickým útokom. O situácii v Izraeli hovoril bezpečnostný analytik Ivo Samson.

Na záver podujatia jeho účastníci pri živom speve Jany Orlickej spoločnými silami vytvorili na dlažbe námestia z horiacich sviečok obrazec Davidovej hviezdy s polomerom viac ako päť metrov. Ešte dlho po skončení tohto pokojného zhromaždenia znela Hlavným námestím v Bratislave židovská hudba.

 

Tlačová správa: ICEJ

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave