Stretni sa s Kráľom! – Detský tábor v Kokave nad Rimavicou

Tohtoročný detský tábor Stretni sa s Kráľom sa uskutočnil v krásnom prostredí prírody v Kokave nad Rimavicou na chate Hámor. Cieľom bolo deťom priblížiť významných biblických kráľov: Saula, Dávida, Šalamúna, Ester, Joziáša a napokon im umožniť stretnutie so samotným Kráľom kráľov – Ježišom. Vopred pripravené divadielka veľmi zaujímavo a výstižne deťom priblížili jednotlivých kráľov a niektoré kľúčové momenty z ich životov. Každý príbeh poukazoval na panovníkovo srdce, na jeho charakteristickú črtu.


Ako vyzeral bežný táborový deň?

Deň začínal rozcvičkou spojenou s belgickým tancom, ktorý sa na tábore tešil veľkej obľube. Po raňajkách sme mali zhromaždenie, ktoré začínalo chválami, modlitbou a predstavením kráľa dňa. Nasledovali otázky k téme a postupne sme sa učili naspamäť Žalm 23. Deti potom odchádzali na izby, kde mali biblické skupiny so svojimi vedúcimi. Tam sme sa rozprávali o tom, čo videli a počuli na rannom zhromaždení, a snažili sme sa aplikovať biblické pravdy do súčasného života. Potom prišli na rad krúžky. Vybrať si mohli tanec, divadlo, šport, tvorivú dielňu alebo aktivity v lese.

Čas po obede bol venovaný oddychu a po ňom sme mali spoločné hry a súťaže v družstvách. Deti boli rozdelené do piatich tímov, ktoré niesli názvy izraelských kmeňov. Po večeri sme sa opäť stretli na spoločnom zhromaždení, kde sme chválili Pána, sledovali pokračovanie príbehu a zopakovali si to, čo sme sa v ten deň naučili. Mali sme aj televíznu talkshow, kde si moderátorka pozvala na rozhovor kráľa a pýtala sa ho na udalosti z jeho života.


Prekvapenia

V utorok nás navštívil hudobník z neďalekej dediny. Priniesol fujaru, gajdy a niekoľko rôznych píšťal, ktoré sám vyrobil, a oboznámil nás s ich históriou.

V stredu sme sa vybrali na výlet otvoreným vláčikom Čiernohronskej železnice do Čierneho Balogu a pre deti bola príjemným zážitkom aj návšteva lesníckeho skanzenu.

Na štvrtok sme pre deti pripravili ešte jedno prekvapenie. Na neďalekej farme so zvieratkami mali možnosť povoziť sa na koni. Niektorí túto šancu nevyužili, ale našli sa aj takí, ktorí si to zopakovali niekoľkokrát.

V piatok nás čakalo už tradičné posedenie pri ohníku s opekačkou. Nieslo sa v dobrej nálade, rozhovoroch a nových priateľstvách. Večierku sme posunuli na 23. hodinu. Potom prišlo záverečné prekvapenie – nočná cesta za Kráľom kráľov. V noci sme vyhlásili mimoriadny budíček, po ktorom sa izraelské kmene vydali na cestu lesom. Stretali kráľov, ktorých počas týždňa spoznávali, a na konci cesty ich s otvorenou náručou vítal Ježiš. Požehnal ich a uistil, že bude s nimi až do konca sveta.


Vzor pre deti

Posledné táborové ráno sa nieslo v duchu kráľovskej hostiny v nebi. Oslávený kráľ Ježiš sa stretol so starozmluvnými kráľmi a spolu spomínali na ich život na zemi. Bol tam aj chlapec Ľuboš, ktorý patril tiež medzi kráľov, ale jeho príbeh sa nedostal do Biblie. Ľuboš žil v posledných časoch a už ako dieťa spoznal Pána Ježiša, svedčil o Ňom a tiež sa dostal do nebeského kráľovstva. Ježiš poukázal na Ľuboša ako na vzor pre deti, aby sa nebáli, aby boli odvážne, pokorné, obetavé a milovali Boha celým srdcom. Potom vedúci deťom žehnali a modlili sa za ne aj individuálne. Všetci dostali darčeky. Po dlhej ceste vlakom sme sa vrátili domov plní zážitkov a so semienkami Božieho slova, ktoré budú v nás klíčiť a ďalej pracovať.

Vlasta Lažová, jedna z vedúcich tábora

 

Postrehy vedúcich:

„Som vďačná Pánovi za všetkých lídrov. V jednote sme sa navzájom dopĺňali ako jedno telo. Zvlášť ďakujem mladším vedúcim, s akou úprimnou starostlivosťou a láskou sa starali a slúžili deťom.“ Vlasta

„Je jedno, že ste vedúci, aj tak máte chuť sa vyblázniť. Keď riešite rozbité koleno, či iné nedorozumenia, učíte sa. A ak máte okolo seba partiu, ktorá vás drží, je to najlepšie. Dalo mi to o dosť viac, než vzalo. Domov som prišla rozbitá, ale stálo to za to.“ Petra, mladšia vedúca

„Tábor bol skvelý, som nadšená, že som tam tento rok mohla byť ako vedúca. Odniesla som si veľa úžasných zážitkov a hlavne veľa krásnych vzťahov s deťmi.J“ Natálka, mladšia vedúca

„Všetko prebehlo pokojne, spoločne sme si vychutnávali aktivity. Mali sme kráľovskú tému, kráľovskú obsluhu v jedálni a Kráľa kráľov medzi nami. Bola som dotknutá, ako deti chválili Pána. Spoločne sme rástli a každý sa naučil niečo nové.“ Zuzka, hlavná vedúca

„Tábor hodnotím pozitivně jako zdravotník i jako jeden z animátorů. Věřím, že to, co děti na táboře přijali, si nesou sebou v vzpomínkách do života.“ Jirko, vedúci

„Bola som prvýkrát vedúcou. Bol to vzácny a zároveň náročný čas. Verím, že ovocie toho, čo Pán konal v srdciach detí a vedúcich, sa časom prejaví.“ Adelka, vedúca

„Tento rok som si tábor naozaj užila. Nebola som unavená, ani ma nebolela hlava, takže som si mohla užiť deti.“ Andrejka, vedúca

„ Tábor bol výborný! Bolo vidieť, ako si to deti užívajú. Veľmi sa im páčili divadielka, ako každý rok. Super bol aj náš ranný kohút, ktorý budil deti.“ Peťo, mladší vedúci

„V Kokave sa dobre žilo,
slniečko nám tam svietilo.
Za chatou bol veľký háj,
poďme deti, utekááj!
V krúžkoch bolo vždy vesele 
od nedele do nedele.
V bazéne bol malý raj,
nad vodou ma nehľadaj.
Lukostreľba, veľký šíp,
namieriš a vystrelíš, 
terčov zrazu všade veľa,
vybrať som si nevedela.

(Igor, vedúci)

 

Postrehy detí:

Páčilo sa mi futbalové ihrisko.

Mne sa na tábore ľúbil výlet, táborák a učenie sa Žalmu 23.

Páčilo sa mi na tábore iba jedno, a to workshopy (krúžky).

Páčilo sa mi všetko.

Veľmi som bola rada, že som tu mohla byť . Vymysleli ste veľmi dobrý program. Škoda len, že nebol kratší odpočinok.

Páčil sa mi les a futbal.

Nočný pochod! Dobre, že bol vtedy, keď som zaspal.

Mohli trochu lepšie variť. Všetko bolo dobre pripravené. Tiež sa mi páčilo, keď som hral v divadle.

Mne sa páčilo na tábore, ako sme spievali On je silný Boh Izraelov.

Mne sa najviac páčil výlet.

Na tábore sa mi najviac páčilo spoznávať vlastnosti kráľov – Saula, Dávida, Šalamúna, Joziáša, Ježiša a kráľovnú Ester. Veľmi sa mi páčila aj farma a zvieratká, na ktorej sme boli, najviac sa mi páčili koníky a ovečky a psíky, proste všetky zvieratká, ktoré tam boli.

Na tábore sa mi páčilo, že sme boli v noci v lese a hrali hru, potom sme hrali divadlo a tanec. Budeš mi chýbať, tábor, aj vedúci boli, aj sú, dobrí, pokorní, milí a… Peťa mi bude chýbať.

Na tábore sa mi páčil bazén, kôň, nočný pochod, chvály, súťaže, turistika, workshopy, skoro všetko.

Mne sa na tábore páčili kone, elektrický plot, futbal, nočný pochod, opekačka i orientačný beh. Páčili sa mi aj chvály.

Na tábore bolo úplne super! Páčilo sa mi všetko. Nepáčilo sa mi nič. 🙂

 

{gallery}2015_detsky_tabor{/gallery}

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave