Viera, nádej a láska

Chcel by som sa spolu s vami zamyslieť na tému… Čo keby sme to dnes urobili inak? Dám vám radšej hádanku. Pozorne počúvajte, pretože to nebude vôbec jednoduché. Musíte uhádnuť mená troch priateliek. Pripravení?

 

Všetky tri sú ženského rodu. Sú veľmi dobré kamarátky a spája ich sám Boh. Prvé dve sa na seba veľmi podobajú, ale tretia je najväčšia z nich. Prvá sa zameriava hlavne na prítomnosť, druhá na budúcnosť a tretia žije naveky. Prvá má meno, ktoré sa občas dáva dievčatám na Slovensku. Druhá vám príde na myseľ vtedy, keď napíšete písomku alebo nejaký test na pohovore, a nie ste si úplne istí, či ste to napísali dobre. Pri vyslovení mena tretej priateľky sa často aj rozplačete. Prvú niekedy nepochopili a kvôli nej rozpútali aj vojny, následkom ktorých ľudia strašne trpeli a jediné, čo im ostalo, bola druhá priateľka. Tretia je najviac nepochopená, a niekedy sú ľudia kvôli nej schopní aj zabíjať. Ale poďme o našej tretej priateľke povedať aj niečo pozitívne: vie sa najviac obetovať. Má veľkú výdrž, dokáže toho veľa zniesť. O všetkých troch sa veľa rozpráva v kostoloch a zboroch a rodičia by si želali, aby sa ich deti so všetkými spriatelili. Prvá má veľkú silu, hovorí sa o nej, že vie prenášať i hory, pri vyslovení druhej si ľudia často len povzdychnú, no pri vyslovení tretej si spomenú na tie najkrajšie okamihy svojho života. Po tretej z nich túžia všetci, a dokonca o nej spievajú pesničky vo všetkých jazykoch.

 

Uhádli ste? Som si istý, že áno. Odpoveď sa skrýva v Prvej Korinťanom 13:13: Teraz teda zostáva viera, nádej a láska, tieto tri, ale najväčšia z nich je láska. Vlastne som vám o tých troch priateľkách už všetko povedal. Skoro by som zabudol – nezabudnite sa s nimi spriateliť aj vy. Prvá je viera – Boh nám ju dáva a chce, aby rástla. Tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn? Druhá priateľka je nádej. Neochvejne sa pridŕžame nádeje, ktorú vyznávame, lebo ten, čo nám dal zasľúbenia, je verný. Očakávame blažené splnenie nádeje a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Tretia je láska, je najväčšou z nich. Dajte si rande s tou skutočnou, pravou láskou – Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave