Kongres Slova života v Gruzínsku – Dôraz na mladú generáciu, misiu a dary Ducha

V marci 2016 sa Slovo života stretlo na svojom treťom kongrese, tentoraz v Gruzínsku, asi 200 km od Tbilisi, v nádhernom prostredí Lopota Lake Resort. Na kongres zavítalo 230 pastorov z 30-tich krajín sveta. Jedným z prvých veršov, ktoré prezident WOLI (Word of Life International, www.woli.info) Christian Åkerhielm na kongrese čítal, bol zo Zjavenia Jána 7:9,10: „Potom som videl a hľa, veliký zástup, ktorý nemohol nikto spočítať, z každého národa a zo všetkých pokolení a ľudí a jazykov, ktorí stáli pred trónom a pred Baránkom, oblečení v dlhom bielom rúchu, a palmy v ich rukách, a kričali velikým hlasom a hovorili: Spasenie nášmu Bohu, sediacemu na tróne, a Baránkovi!” Potom k nim povedal: „Aj my sme z mnohých národov, no zastupujeme jedno Kráľovstvo. Sme z mnohých národov, no sme jedným hnutím, z mnohých kultúr, ale zdieľame ten istý štandard, hovoríme rôznymi jazykmi, ale zdieľame tú istú víziu, máme mnoho rozdielnych darov, ale sme jedným tímom, naše zbory nesú rôzne mená, a predsa sme jednou rodinou.” Skutočne, atmosféra rodiny, priateľstva a jednoty Ducha bola na kongrese priam hmatateľná.

 

Nový apoštolský tím

Znova sme mohli vidieť, ako Boh v našom hnutí vytvára a upevňuje nový apoštolský tím, ktorý nesie silné pomazanie na zakladanie zborov a prienik do nových oblastí. Jedným z vedúcich je Artur Simonyan z Jerevanu v Arménsku, ktorého zbor v hlavnom meste má 10 tisíc členov a len nedávno postavili budovu s kapacitou 3500 miest. Často hovorí o tom, ako nedostal žiadnu dotáciu od bohatšieho Západu, no naučili ho životu viery. Ďalším je Mats Ole Ishoel, Nór, ktorý si spolu s manželkou Randy adoptovali tri deti z Ruska, získali občianstvo a hovoria dokonalou ruštinou. Počas 20-tich rokov urobili v Rusku nádhernú prácu. Ich zbor v Moskve má 4000 členov a asi 35 hlavných zhromaždení týždenne pre rôzne etnické a sociálne skupiny. Zároveň predsedá 350 zborom Slova života v Rusku a ďalším stovkám spriaznených zborov.

 

Ďalším z lídrov je pastor Denis Podorožnyj z Uzbekistanu, ktorý zakladá zbory po celom národe napriek prenasledovaniu i uväzneniu niekoľkých pastorov. Spoznali sme brata Sergeja Nepomjaščina z Novosibirska, ktorý bol roky pastorom zboru, ktorý nepresiahol 25 členov. Nakoniec položil Bohu tri otázky, ktoré smerovali k tomu, že sa určite minul povolaniu, lebo nenesie ovocie. V zúfalstve prišiel na konferenciu Slova života do Abakanu, kde cez kazateľa dostal prorocké slovo, ktoré mu rad-radom odpovedalo na všetky tri otázky. Dnes vedie 120 rehabilitačných centier, ktoré odvtedy založil, a stovky zborov, z ktorých mnohé vedú oslobodení narkomani. Pastor Sergej bol úžasným príkladom pokorného služobníka, ktorý neváhal hovoriť o svojich zlyhaniach a zároveň o viere v Božiu premieňajúcu moc.

 

Tím vedúcich dopĺňajú ďalší služobníci, ktorí zodpovedajú za prácu na Ukrajine, Azerbajdžane či na Sibíri. Chýbať nemohol ani milovaný evanjelista Carl-Gustaf Severin, ktorý precestoval viac ako 60 krajín sveta a stal sa mentorom stoviek pastorov nášho hnutia. Vždy bol zanieteným kazateľom a neúnavným cestovateľom, no s vekom akoby pribudlo i otcovstvo a múdrosť, ktorú mladí služobníci tak veľmi potrebujú.

 

 

Vášeň pre mladú generáciu

Za Európu je v tíme Joakim Lundquist, pastor Slova života v Uppsale, ktorého si Boh po odchode Ulfa Ekmana začal ešte väčšmi používať. Jeho vášeň pre prácu s mládežou je nákazlivá. Vo Švédsku založil hnutie mladých kresťanov na školách s názvom New Generation (Nová Generácia), ktoré združuje asi 16000 študentov základných a stredných škôl. Hovoril svedectvá o jednoduchých stredoškoláčkach, ktoré Boh doslova zázračne premenil. Hovoril o Eme, ktorá mala panický strach prehovoriť pred skupinkou veriacich až do takej miery, že požiadala svojho otca, aby bol pripravený s autom pred školou, aby ju mohol v prípade nevoľnosti eskortovať domov. Ale Boh ju tak premenil, že dnes je jednou z najznámejších evanjelistiek vo Švédsku a káže tisícom. Alebo iná dievčina, ktorá je na 50% hluchá a slepá a mala všetky predpoklady na pocity menejcennosti. Vo svojej škole však na Valentína zorganizovala akciu, kde všetkým rozdávali srdiečka s veršom z Biblie a ďalšie dary. Mesiace sa modlila za to, čo má komu napísať. Na Valentína boli spolužiaci v obrovskom šoku, lebo každý dostal taký presný verš, akoby poznala všetky ich osobné zápasy. Jednu kamarátku tak zachránila pred samovraždou, ktorú bola pripravená na druhý deň spáchať.

 

Vízia hnutia

Vízia hnutia Slova života ostáva nezmenená: Učiť slovo viery, ukázať ľuďom duchovné zbrane, ktoré majú, naučiť ich, ako ich používať, a vyslať ich do víťaznej bitky pre Pána. Na kongrese sme znova upevnili päť pilierov, ktoré sú našou DNA: 1. klasické evanjelium, 2. učenie viery, 3. život Ducha, 4. misia, 5. porozumenie širšieho tela Kristovho. Dôraz sme kládli na prácu s mladou generáciou, ktorá je budúcnosťou cirkvi, a na misiu, ktorá je volaním Božieho srdca pre posledné časy. Úžasným obohatením boli panelové diskusie či rozhovory v menších tímoch, počas ktorých bolo dostatok priestoru na otázky a odpovede na témy, ako pracovať s mládežou, rozvíjať misijnú prácu, ako viesť služobnícke tímy a tiež ako rásť a prúdiť v daroch Ducha. Uprostred veľmi bohatého programu a modlitieb sme mali množstvo rozhovorov s pastormi z celého sveta; špeciálnym bonusom bolo stretnutie manželiek pastorov, počas ktorého sa Pán veľmi oslávil. Nikdy nesmieme zabúdať na tieto hrdinky viery, ktoré Boh postavil do služby spolu s ich manželmi.

 

Dovoľte mi napísať niekoľko myšlienok, ktoré nás počas kongresu špeciálne oslovili:

  • „Existujú 3D knihy, ktoré sa dajú čítať iba so špeciálnymi 3D okuliarmi. No aj keď ich nemáš, ak dobre nastavíš svoj zrak, tvoje oči si privyknú a dokážu vidieť trojrozmerne… Ak už raz dokážeš vidieť, že cirkev môže rásť, cirkev bude rásť!“
  • „Líderstvo nie je o tom, aby sa niekto stal hviezdou. Skutočné líderstvo sa prejaví v tom, že ľudia v našej blízkosti začnú veriť, že to v živote dokážu!
  • „Líderstvo nie je len o dosiahnutí spoločného cieľa, ale aj o tom, aby sme sa starali jeden o druhého.“
  • „95 % ľudí sa obráti do 21. roku svojho života.“
  • „Budeme mať v našich zboroch iba to, čo budeme kázať. No nadovšetko potrebujeme dary Ducha. Ak ostaneme pre Ducha otvorení, budeme rásť, ak sa staneme príliš „múdrymi“, práca začne stagnovať.“
  • „Zdravá cirkev sa nemeria iba kapacitou na sedenie, ale aj kapacitou na vyslanie.“
  • „Milosť Božia nám nebola daná na to, aby sme mohli ľahšie hrešiť, ale na život vo svätosti a tiež na to, aby sme boli štedrí v dávaní a k ľuďom.“

 

Na záver nám Pán dal toto prorocké Slovo.

„Ja obraciam novú stránku – novú kapitolu vo vašej histórii. Pridám nové teritóriá a pridám tiež zreteľnosť vízie. Volám vás k tomu, aby ste sa niečoho vzdali, vzdali sa aj časti nezávislosti lokálnych zborov a mohli tak byť súčasťou väčšieho tela Kristovho. Sú oblasti, do ktorých iní nepôjdu, ale ja vás ta zavolám a vy pôjdete. Vaša jednota bude vašou silou a bude tiež znamením a svedectvom – tá jednota bude taká autentická, že ľudia porozumejú, že to nemohlo byť vytvorené človekom.“


Pastor Peter Čuřík

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave