Boh má veľké plány s našou krajinou

Marek Krajčí – prvý evanjelikál v slovenskom parlamente

MUDr. Marek Krajčí má 42 rokov, je ženatý, s manželkou Kamilkou má 4 deti. 3 dcéry – Sáru, Jasmínu a Perlu Zoe (12, 9, 0) a syna Filipa Emanuela (7). Povolaním je lekár – detský kardiológ, 18 rokov pracuje v Detskom kardiocentre SR – jedinom špecializovanom centre pre liečbu detských vrodených a získaných ochorení srdca. Je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií, kazuistík, prednášok a posterov. Aktívne pomáha aj Nadácii Detského kardiocentra. Je zakladateľom a riaditeľom platformy Kresťania v meste, ktorá v Bratislave prepája viac ako 30 spoločenstiev, kresťanských komunít a rôzne mimovládne organizácie. Výsledkom je realizácia mnohých spoločných podujatí, benefičných koncertov, verejnoprospešných a charitatívnych akcií s dosahom na celú spoločnosť. Marek je držiteľom najvyššieho samosprávneho vyznamenania – Ceny primátora hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014 „Za nezištnú a účinnú pomoc ľuďom v núdzi prostredníctvom charitatívnych a dobrovoľníckych aktivít v Bratislave i za hranicami mesta.“

Marek je tiež hudobník a worship líder, je autorom desiatok hymien a chválospevov, troch albumov chvál a uctievania, jedného detského albumu a je jedným z prvých priekopníkov chválových koncertov na Slovensku.

Od 5.3.2016 je poslancom NR SR za hnutie OĽANO – NOVA, členom Výboru NR SR pre zdravotníctvo a overovateľom Výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ.

 

Marek, už dlho ťa poznáme ako kresťanského lídra. Ako a kedy si sa vlastne obrátil k Bohu?

Od malička som vyrastal v cirkevnom spoločenstve, navštevoval som nedeľnú školu, neskôr dorast a mládež. Bibliu som považoval za nadčasové Božie slovo, pravidelne som ho čítal, učil sa naspamäť jeho verše. Ako desaťročný som na výzvu kazateľa, evanjelistu Janka Krišku v modlitbe odovzdal svoj život Pánovi Ježišovi Kristovi. Bol to silný okamžik – Duch Svätý na mňa zostúpil, keď som sa zabával s kamarátmi na galérii kostola. Zrazu som začal plakať a vedel som, že musím na výzvu reagovať. Odvtedy som žil s neotrasiteľným vedomím, že Ježiš vždy stojí pri mne, stal sa mi najbližším priateľom. Na vyznanie svojej viery som sa dal pokrstiť vo vode. O niekoľko rokov neskôr som zažil ďalšiu skúsenosť, spolu s priateľmi sme túžili po krste Duchom Svätým. Ako sme sa za to modlili, Duch Svätý na nás mocne zostúpil. Zrazu sme začali všetci naraz a nahlas chváliť Boha. Bolo to, ako keby sa do mňa vliala rieka, a z úst mi začala vychádzať chvála, rozprával som zvláštnym novým jazykom. Zažili sme Letnice, podobne ako aj prví nasledovníci Ježiša Krista. Po tejto skúsenosti som plný odvahy začal svedčiť o Ježišovi – na gymnáziu vo svojej triede spolužiakom, ale aj vonku na uliciach.

 

Po Koncertoch modlitieb a chvál, na ktorých si pravidelne účinkoval v deväťdesiatych rokoch, si bol medzi nami známy ako ten, ktorý kresťanov povzbudzoval k spolupráci.

Vnímal som, že uctievanie Pána spievaním chválospevov a modlitbami môže prebudiť mnohých do živého vzťahu s Ježišom. Už počas prvého ročníka na lekárskej fakulte ma Pán spolu s ďalšími viedol, aby som začal v Bratislave organizovať Koncerty modlitieb a chvál nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi. Chodili na ne stovky kresťanov, vedeli sme naplniť najväčšie sály. Boh mi dal inšpiráciu na napísanie nových chvál, ktoré sa stali „hitmi“ týchto koncertov. Na stredných a vysokých školách sme iniciovali modlitebné skupinky, neskôr sme spoločne organizovali verejnoprospešné brigády. Do Bratislavy začali chodiť mnohí z celého Slovenska, aby toto uctievanie zažili naživo. Preto sme začali organizovať celonárodné Konferencie modlitieb a chvál, na ktoré sme pozývali aj zahraničné skupiny a inšpiratívnych kresťanských lídrov. Vydávali sme časopis KROK kresťanov v spoločnosti, hudobné albumy, organizovali rôzne duchovné a vzdelávacie semináre. Rozvinula sa spolupráca s mestom, boli sme dokonca pozvaní na audienciu k pánovi prezidentovi SR Michalovi Kováčovi. Popritom som vyštudoval medicínu a zamestnal sa ako lekár na oddelení detskej kardiochirurgie. Mal som veľmi zanieteného šéfa, už vtedy bol jedným z najlepších kardiochirurgov v Európe. Popri ňom som profesijne rástol, publikoval, prednášal, urobil si atestáciu z pediatrie a následne z detskej kardiológie. Šťastne som sa oženil, narodila sa mi prvá dcéra, práca ma bavila, mal som možnosti kariérne rásť. Vtedy som zrazu vnímal od Pána pozvanie zanechať to a investovať svoj potenciál do spájania kresťanov v našom meste. Nebolo vôbec jednoduché dať výpoveď zo zamestnania a spoliehať sa iba na Pánovo povolanie… Vnímal som však, že musím mať vieru, že bez nej neuvidíme nové, zasľúbené veci pre naše mesto. Ako som prosil o modlitby svojich priateľov, jeden z nich mi povedal, že si mám nechať úväzok v Detskom kardiocentre aj naďalej. Boh potvrdil toto slovo a ja som zostal zamestnancom Detského kardiocentra na čiastočný úväzok až do dnešného dňa. Nemusel som úplne zanechať to, čo som mal rád – pomáhať deťom a ich rodičom aj cez túto službu. Po pol roku som dostal pozvanie na stretnutie štyroch pastorov kresťanských spoločenstiev v Bratislave s túžbou založiť platformu Kresťania v meste. Takto sa celé hnutie Koncertov modlitieb a chvál pretransformovalo do reálnej spolupráce spoločenstiev a celonárodné konferencie sa zmenili na celomestské. Cirkev v meste začala spoločne slúžiť.

 

Kedy si začal vnímať volanie do politiky?

Musím sa priznať, že o vstupe do politiky som neuvažoval, hoci mi nebola cudzia. Mám krásnu rodinu, venoval som sa medicíne, charite, vnímal nové výzvy v službe mestu. Aktívne som podporoval aj kresťanských politikov, povzbudzoval Cirkev, aby za nimi stála a pomáhala im napĺňať ich poslanie. Z pohody ma vytrhlo pred dvoma rokmi proroctvo austrálskeho pastora Rolanda Seowa o tom, že budem Bohu a našej krajine slúžiť v politike. Tento pastor mi už zopárkrát prorokoval a jeho slová sa naplnili. Teraz mi to však prišlo ako málo pravdepodobné. Krátko nato ma však kontaktoval predseda poslaneckého klubu OĽaNO Richard Vašečka, pozýval ma do politiky. Keby som nepočul to proroctvo, asi by som túto tému ani vôbec ďalej nerozoberal. Takto som ju musel predložiť pred Pána.

 

Veril si, že sa do parlamentu dostaneš?

Veril som, že ak ma tam Pán chce mať, tak sa tam dostanem. Otázkou len bolo, čo mám robiť počas predvolebnej kampane. Práve pokoj a istota, že som v Božej vôli, mi pomohla zvoliť optimálnu stratégiu. Kampaň som využil ako prostriedok ku službe, k mobilizácii kresťanov do jednoty pre službu našej spoločnosti, za veci Božieho kráľovstva pre našu krajinu. Absolvoval som veľmi zaujímavé stretnutia, videl som, ako žije Cirkev v iných regiónoch. Kampaň som robil spolu s ďalšími kresťanmi, ktorí kandidovali za naše hnutie, a naše podujatia sme nazvali Nádej pre Slovensko.

 

Ako sa k tvojim novým výzvam stavia tvoja najbližšia rodina?

Tak ako ja, aj moja manželka sa musela s mojím povolaním pre službu v politike dlhšie zmierovať. Je to však Božia žena a vidí na mne Božiu ruku. Rozumie, že pre mňa neexistuje iná cesta, ako ísť za Pánom, kamkoľvek ma vedie. Deti sa z mojej kandidatúry tešili, podporovali ma a boli rady, keď som sa do parlamentu dostal. Momentálne si uvedomujem, že času na rodinu mám podstatne menej. Je to nová práca, musím si roztriediť všetky povinnosti a optimálne zorganizovať život. Verím, že sa to zlepší. Ešteže je moja manželka veľmi statočná a zhovievavá.

 

Si prvým evanjelikálnym kresťanom v slovenskom parlamente. Vo voľbách si získal takmer 32 000 hlasov. Je to vlastne veľký zázrak, ak sa na to pozrieme z pohľadu, aké percento znovuzrodených kresťanov máme na Slovensku.

Počas kampane som si uvedomil, aké veľké plány má Boh s našou krajinou. Zistil som, že na Slovensku máme desiatky tisíc znovuzrodených kresťanov. Medzi katolíkmi je veľké prebudenie, mnohí z nich žijú v podobných spoločenstvách, ako sú tie naše. Bol som dojatý, keď som videl, ako ma medzi seba prijímali. Stal som sa aj ich kandidátom. Skôr medzi evanjelikálmi som našiel určité pochybnosti, či voliť mňa na kandidátke OĽaNO, je dobrá voľba. Ale získal som tisícky hlasov aj z našich radov.

 

Ako vnímaš slovenskú politickú scénu? Aj ty máš rozpačité pocity z toho, že síce sa do parlamentu prekrúžkovalo niekoľko kresťanov, ale dostali sa tam aj extrémisti?

To, že sa do parlamentu dostali aj kotlebovci, je z duchovného pohľadu len reakciou na nástup Božích detí do politiky. V našom hnutí je 12 kresťansky orientovaných poslancov, väčšina z nich sú znovuzrodení kresťania a pravidelne sa s nimi modlievam. Satan je veľmi inteligentný stratég. Uvedomil si, že teraz bude v parlamente zaznievať Božie slovo, preto sa pokúša zmiasť ľudí falošným kresťanstvom. Kotlebova strana deklaruje viaceré konzervatívne a kresťanské idey, verejne sa hlási k viere v Ježiša Krista. Ide však o akýsi ľudácky katolicizmus s charakteristickým nepriateľským postojom voči cudzincom a Židom, nepracujúcich Rómov nazývajú parazitmi spoločnosti. Obhajuje antisemitské praktiky prvého Slovenského štátu, prezidenta Tisa považuje za hrdinu, Hitlera za génia Tretej ríše. Keď tieto idey ich stúpenci propagujú na internete, strana ich rýchlo maže. Ak by sa však títo ľudia dostali do vlády, svoje názory by začali pretláčať formou politickej moci. Podobne, ako by aj SaS pretláčala svoju liberálnu agendu. Ide o duchovný boj a kresťanskí politici sú v jeho prvej línii.

 

Hovorí sa, že politika je panské huncútstvo alebo čertovo kopýtko. Je možné skĺbiť službu Duchom Svätým naplneného kresťana, ktorý túži po svätosti, s prácou poslanca, ktorý sa pohybuje v prostredí, kde každý baží po moci a presadzuje svoje záujmy?

Práve preto majú kresťania vstupovať do politiky. Jednou z charakteristík detí Božieho kráľovstva je, že túžia po spravodlivosti. A preto stav, ktorý prevláda v politike a za ktorý nesieme aj my zodpovednosť, by sme nemali len kritizovať alebo ho ignorovať, ale meniť. Politika je službou spoločnosti a je na nás, aby sme jej prinavrátili jej pôvodné poslanie. Súčasný nelichotivý stav na politickej scéne je len dôkazom, že knieža tohto sveta má enormný záujem o moc a autoritu, ktorá bola Bohom zverená ľuďom. A skrze nich chce vládnuť, prinášať do spoločnosti nespravodlivosť a zlo, aby čo najviac ľudí neverilo vo svojho Stvoriteľa a zomieralo v beznádeji. Pre kresťanov by tento stav mal byť výzvou svietiť, prinášať nádej a nám zverenú autoritu prinavrátiť späť Stvoriteľovi a nášmu Vykupiteľovi. Potom budeme môcť vidieť aj potrebné zmeny, ktoré ovplyvnia celý náš národ.

 

Aké sú tvoje prvé dojmy po pár mesiacoch v parlamente? Čo sa ti podarilo dosiahnuť?

Od prvých dní som sa v parlamente nenudil. Politická práca prináša veľa príležitostí viesť osobné konverzácie či verejne prezentovať názor – v pléne Národnej rady alebo pred médiami. Mal som príležitosť naživo diskutovať s ministrom zdravotníctva v RTVS, viaceré mienkotvorné médiá uverejnili so mnou rozhovory či prezentovali moje názory. Je výborné, že môžem mať v našom poslaneckom klube veľa priateľov, s ktorými vyznávame rovnaké hodnoty. Začali sa už aj spoločné modlitby poslancov ako aj modlitebné a chválové stretnutia v kinosále parlamentu. Veľmi ma teší, že som mohol v mene poslancov NR SR hostiť na pôde parlamentu delegáciu z izraelského parlamentu a predsedať historicky prvej ustanovujúcej schôdzi skupiny spojencov Izraela. (Viac na strane xx tohto čísla časopisu).

 

Ako by sa mohli aj ďalší kresťania angažovať v politike? Kde majú šancu a ako sa môžu na to pripraviť?

Politika je službou spoločnosti, službou ľuďom. Cirkevné spoločenstvo by malo vedieť identifikovať kresťanov s týmto povolaním, byť motivátorom a iniciátorom ich služby. Osobne verím, že cirkevné spoločenstvá sa potrebujú zamerať viac na lokálne komunity. Trpezlivá, praktická služba v presne špecifikovanej oblasti časom prinesie svoje ovocie. V evanjelizácii sa často orientujeme len na službu slovom. Potrebujeme sa naučiť slúžiť prakticky, naučiť sa vnímať potreby ľudí a dlhodobo sa o nich zaujímať. Takáto služba neunikne pozornosti, cirkevné spoločenstvo sa potom stáva obľúbeným medzi obyvateľmi a to následne otvára cestu pre efektívne šírenie evanjelia. Keď v takomto okrsku následne cirkev postaví svojho, ľuďom známeho, kandidáta, má veľkú šancu na volebný úspech v komunálnych voľbách. Práve komunálni poslanci môžu urobiť pre ľudí najviac, lebo môžu riešiť ich bezprostredné problémy. Pri voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) alebo Národnej rady SR je potrebné, aby kresťania vedeli v regióne, resp. na úrovni štátu spolupracovať, vybrať si spoločného kandidáta, resp. zvoliteľný počet kandidátov. Následne je nevyhnutné zvoliť si dobrú spoločnú predvolebnú stratégiu. V tomto vieme ako kresťanskí politici pomôcť. Jednou z našich iniciatív je aj služba pod názvom: Kresťan v politike. Organizujeme školenia, odovzdávame ďalej konkrétne skúsenosti z úspechov kresťanských politikov na rôznych úrovniach.

Otázky kládol Martin Hunčár

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave