Sila viery – David Hathaway

Mnohí z nás máme návštevu Davida Hathawaya z roku 2015 ešte v živej pamäti. Preplnenú arénu bratislavskej Incheby, fyzické uzdravenia i výzvu prijať Ježiša Krista ako Pána, na ktorú reagovalo mnoho ľudí. Služba tohto Božieho muža nás natoľko inšpirovala, že sme sa rozhodli vydať jednu z jeho kníh, aby sme čitateľom priblížili jeho úprimnú túžbu po manifestácii Božej moci v Európe. Prinášame vám úryvok z tejto knihy (ďalšie podrobnosti nájdete na str. 2 tohto čísla).

David Hathaway je evanjelista, zakladateľ organizácie Eurovision Mission to Europe a šéfredaktor časopisu Prophetic Vision vychádzajúceho v piatich jazykoch.  Vďaka priamemu televíznemu prenosu sledujú jeho evanjelizácie milióny divákov na celom svete. Za komunizmu bol kvôli pašovaniu Biblií väznený v bývalom Československu.

 

Neznáme územie

Potrebujeme duchovné prebudenie, novú moc Ducha Svätého, akú zažili apoštoli v deň Letníc. Kľúčom k uvoľneniu tejto moci v našich životoch je nová úroveň viery v Ježiša Krista!

Keď učeníci (podľa 17. kapitoly Evanjelia podľa Matúša) nedokázali vyhnať démona z chlapca trpiaceho epilepsiou, Ježiš ich pokarhal za ich nevieru: „Keby ste mali vieru čo i len ako horčičné semienko a povedali by ste tomuto vrchu: Prejdi odtiaľto tam!, tak prejde, a nič pre vás nebude nemožné“ (Mt 17:20). To je veľká výzva! Keď som o tom vyučoval, Boh mi ukázal tajný kľúč!

 

Neviera prináša zlyhanie…

Ježiš pokarhal učeníkov, pretože nemali vieru na to, aby urobili, čo bolo treba. Dostali konkrétnu úlohu, ale zlyhali. Ježiš bol voči nim veľmi prísny. Potom, čo verejne zlyhali a On ich musel otvorene pokarhať, prišli za Ním do ústrania a spýtali sa Ho, kde sa stala chyba: „Prečo? Prečo sme nemohli vyhnať zlého ducha a chlapca uzdraviť?“

 

… kľúčom je viera

Tu zostáva čosi skryté. Áno, Ježiš na ich otázku odpovedá takto: „Keby ste mali vieru… hýbali by ste vrchmi.“ Skutočné tajomstvo viery je však skryté. Nedokážeme si predstaviť, žeby obyčajný človek dokázal pohnúť niečím, čo je väčšie ako on sám! Najprv sa trápime, pretože vrch, ktorým treba pohnúť, je väčší, ako sme čakali, prizveme teda na pomoc priateľov. Keď sa vrch pohne – stane sa zázrak, Boh niekoho uzdraví, alebo vyrieši finančný problém –, sme z toho natoľko nadšení (sám som to veľakrát zažil), že skutočný kľúč zahodíme!

Učeníci premeškali príležitosť získať veľkú moc. Ježiš im vložil kľúč do rúk a keby ho boli použili, ich životy by sa zásadne zmenili! Keď som hľadal Božiu moc, objavil som to, na čo som tak dlho čakal: existuje doteraz neznáme duchovné územie.

 

Musíme sa zobudiť…

Uvedomme si, že Boh má väčšiu moc a slávu, akú sme doteraz videli. Sme pripravení prekročiť hranice svojich doterajších duchovných skúseností a vstúpiť do niečoho, o čom sme ani nesnívali?

Vedecké výskumy dokazujú, že žiadny človek nevyužíva reálnu kapacitu svojho mozgu. Inými slovami, kapacita ľudského mozgu presahuje čokoľvek, čo si dokážeme predstaviť. Dokonca aj Einsteinovia nášho sveta používajú iba časť (možno iba 5 %) kapacity ľudského mozgu.

Aká veľká je teda Božia moc? Kto sú najväčší hrdinovia Biblie? Mojžiš, Eliáš, Pavol, Peter? Hoci Boh vykonal v ich životoch veľké zázraky, môžeme povedať, že niekto z nich videl viac ako 5 % Božej moci? Aký veľký je Boh? Dvadsaťkrát väčší, stokrát väčší než zázraky, ktoré videli? Keď sa zamyslím nad tým, aký veľký je Boh v skutočnosti, zrazu chcem ten kľúč, ktorý Ježiš ukázal svojim učeníkom: kľúč, ktorý mi otvorí dvere úplne nových zážitkov. Akoby som sa celý život pozeral na Boha cez zadymené sklo a zrazu…!

 

… do „normálneho“ kresťanského života!

Viera je najväčší Boží dar. Ona je kľúčom k „normálnemu“ kresťanskému životu! 1. list Korinťanom vymenúva deväť darov, ktoré môžete prijať až po krste Duchom Svätým: tri zamerané na reč (jazyky, výklad jazykov a proroctvo), tri intelektuálne dary (slovo poznania, slovo múdrosti a rozlišovanie duchov) a tri praktické dary (uzdravovanie, zázraky a dar viery). Duch nám dáva tieto dary pre každodenný život. Tou istou mocou, akou hovoríte v jazykoch, uzdravujete chorých a robíte zázraky! Pavol sa pýta, či všetci robia zázraky. To je poriadna výzva! Dejú sa zázraky v každom zbore? Pre kresťanov by to malo byť NORMÁLNE! Volajte k Bohu, aby vás naplnil Duchom Svätým a mocou!

 

Viera je ČIN!

Žijete normálnym kresťanským životom? Máte dar viery? Viera NIE je záležitosť intelektu. Nemá nič spoločné s vaším vzdelaním, ani myslením – viera je to, čo ROBÍTE. Viera je ČIN. List Židom 11:1 opisuje vieru ako PODSTATU a DÔKAZ, teda niečo pevné. Viera sa netýka intelektu, je to ten NAJPRAKTICKEJŠÍ dar, aký nám Boh môže dať.

 

Chcete sa Bohu páčiť?

Ak sa túžite páčiť Bohu, poradím vám jednu vec, ktorá Mu urobí väčšiu radosť než čokoľvek iné.

Dokonca aj v medziľudských vzťahoch – či ide o manželstvo, obchodný styk alebo priateľstvo – platí, že ak vzťah nestojí na vzájomnej dôvere partnerov, skôr či neskôr stroskotá. Dôvera sa ťažko získava, ale naopak, ľahko stráca. Keď poviete, že Bohu VERÍTE, že máte v VIERU v Neho (Žid 11:6), znamená to, že Mu DÔVERUJETE viac než komukoľvek inému na zemi či v nebi. To Mu prinesie viac slávy než iné veci, pretože viera je základom trvalého vzťahu. Vaša viera vysiela Bohu odkaz: „Viem, že ma nemôžeš sklamať, pretože si Boh!“ Ak SKUTOČNE uveríte tomu, čo Pán hovorí, váš život sa zmení.

 

Strach z Božej moci!

Videl som mnoho zázrakov. Počas piatich rokov služby v Rusku a na Ukrajine sme zaznamenali viac ako 20-tisíc uzdravení! KGB vedie o mne rozsiahle záznamy! Raz ma po príchode do istého ruského mesta čakali pracovníci tajnej služby, aby mi zakázali kázať. Neprekážalo im samotné kázanie, ale zázraky! Z kazateľov strach nemajú; boja sa Božej moci! Spýtali sa ma: „Odkiaľ beriete právo uzdravovať chorých?“ Otvoril som Bibliu a ukázal im 16. kapitolu Evanjelia podľa Marka: „Boh nám prikazuje, aby sme kládli ruky na chorých a BUDÚ uzdravení! Budeme robiť to, čo hovorí Biblia!“ Nemohli nás zastaviť.

 

Viera hýbe vrchmi

Pred tridsiatimi rokmi ma v bývalom Československu zavreli do komunistického väzenia. Povedali mi, že ak sa nevzdám svojej viery, nevyjdem odtiaľ živý. Jedinou cestou, ako získať slobodu, bolo stať sa komunistom! Dali mi knihy, aby ma prevychovali. V jednej z nich som našiel pravdivý príbeh Marca Pola, talianskeho obchodníka a cestovateľa (1254-1354), ktorý precestoval Áziu a dostal sa až do Číny.

Jedného dňa prišiel Marco Polo do oblasti v okolí Mosulu a Bagdadu, kde vládol kalif, ktorý kresťanov  nenávidel. Keď sa zhromaždil veľký zástup tamojších veriacich, kalif prišiel so svojím vojskom a vyhlásil, že ak sa nezrieknu svojej viery, všetkých ich pozabíja. Povedal: „Skôr než vás dám popraviť, dokážem, že váš Boh je mŕtvy a Biblia je lož. Píše sa v nej, že ak s vierou ako horčičné zrnko prikážete vrchu, aby sa pohol, pohne sa. Za vašou dedinou stojí kopec. Dávam vám tri dni na to, aby ste ho presunuli!“

Marco Polo píše, že dedinčania v prvý deň volali k Bohu: „Ach, Pane, zahynieme! Pohni tým kopcom!“ Hora však stála na mieste. Na druhý deň našli istého obuvníka, ktorý bol zbožnejší ako ostatní, a žiadali ho, aby sa modlil. Celý deň prosil Pána: „Ach, Bože, ak tým kopcom nepohneš, zomrieme!“ Vrch sa však nepresunul. Na tretí sa kalif vrátil a prikázal vojakom, aby veriacich vyviedli za dedinu a všetkých sťali! Najprv však vyhlásil: „Dal som vám tri dni a kopec sa nepresunul. Nemáte Boha a vaša Biblia je veľké klamstvo. Chcem, aby ste zomreli vo vedomí, že Boh neexistuje. Ešte raz sa pred mojimi očami pomodlite, potom vás dám stať.“

V komunistickom väzení, kde som nemal k dispozícii Bibliu, som v knihe o Marcovi Polovi čítal, že títo veriaci sa tentoraz modlili odlišným spôsobom. Pozreli sa na kopec a v mene Ježiša Krista mu prikázali, aby sa premiestnil. A hora sa pred kalifovými očami dala do pohybu! Kalif uveril a spolu s ním aj mnoho Arabov, ktorí tam žili. Vďaka tomuto zázraku sa celá táto oblasť otvorila evanjeliu. Marco Polo bol zachránený a neskôr sa dostal aj do Číny, v ktorej je dnes viac ako 100 miliónov kresťanov! Ako sa celý tento príbeh začal? Tak, že Boh pohol vrchom!

Boh ku mne týmto príbehom prehovoril: „David, tvojím vrchom je toto väzenie. Ak mi uveríš, otvorím ti dvere väzenia a zázračne ťa z neho vyvediem.“ Začal som volať na Boha a žiadať si zázrak – a Boh ho urobil! Po desiatich mesiacoch (nie desiatich rokoch), presne v ten deň, ktorý mi Pán ukázal v modlitbe, prišiel do Prahy britský premiér, aby ma dostal na slobodu a domov som sa vrátil s ním! Informácia o zázraku, ktorý Boh urobil, obletela vďaka televízii a tlači celý svet!

 

Revolúcia

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Stačí vám aj maličká viera!“ Všetko sa začína v malom. Prepustenie z väzenia neznamenalo pre mňa koniec, ale začiatok. Bola to REVOLÚCIA! V tej chvíli som POCHOPIL, že s Bohom NIČ nie je nemožné! Vtedy mi Pán vložil do rúk nový kľúč.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave