Vrabce


 

Vrabce

Malé vrabce čvirikali,
keď sa v kríku spolu hrali.
Rozštekal sa veľký psíček,
keď si všimol tento kríček.

Uloviť chcel vrabce malé,
tak tam čakal, vrčal stále.
Keď ho vrabce zbadali,
pána Boha volali.

Čviri-čviri vrabce štyri spievajú si zborovo,
čviri-čviri vrabce štyri skončia a zas nanovo.
čviri-čviri vrabce štyri chvália Pána každý deň,
čviri-čviri vrabce štyri na jar, v lete, na jeseň.

Pán sa predsa stará
o ľalie aj vtáky,
keď sú vtáčky hladné,
On pošle im chrobáky.
Keď ľalii je zima,
dá jej nové listy,
On ma rád aj nás vrabce,
a tým sme si istí.

Čviri-čviri vrabce štyri spievajú si zborovo,
čviri-čviri vrabce štyri skončia a zas nanovo.
Čviri-čviri vrabce štyri chvália Pána každý deň,
čviri-čviri vrabce štyri na jar, v lete, na jeseň.
 
Spievali si ďalej teda, nekričali beda, beda,
spoľahli sa na Pána a nečakali do rána.
O chvíľu psíka prešla zlosť,
keď mu jeho pánko hodil kosť.

S vrabcami sa skamarátil
a chuť na ne navždy stratil.
Spolu Pána chválili,
a každý deň s Ním slávili.

Čviri-čviri vrabce štyri spievajú si zborovo,
čviri-čviri vrabce štyri skončia a zas nanovo.
Čviri-čviri vrabce štyri chvália Pána každý deň,
čviri-čviri vrabce štyri na jar, v lete, na jeseň.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave