Večerná biblická škola 2018

Vízia Slova života je vybaviť veriacich slovami viery, ukázať im duchovné zbrane, ktoré majú, naučiť ich, ako ich používať a poslať ich do víťazného boja pre Pána. Túžime veriacich vybudovať a vytrénovať, aby zasiahli a zmenili svet.

 

Od februára do júna 2018 prebieha v našich priestoroch na Tomášikovej 30 večerná biblická škola. Vyučovania budú väčšinou v utorok, zakončíme ich špeciálnym víkendom s Pánom, Encountrom, v Modre.

 

Program:

20.2. utorok 18:30 – 20:45 1. lekcia: Kresťanská rodina Peter Čuřík
27.2. utorok 18:30 – 20:45 2. lekcia: Evanjelium, pokánie, znovuzrodenie  Martin Hunčár
13.3. utorok 18:30 – 20:45 3. lekcia: Viera Peter Čuřík
20.3. utorok 18:30 – 20:45 4. lekcia: Autorita veriaceho Tomáš Šimko
10.4. utorok 18:30 – 20:45 5. lekcia: Krsty, zmŕtvychvstanie, súdy Peter Čuřík
17.4. utorok 18:30 – 20:45 6. lekcia: Modlitba Martin Hunčár
24.4. utorok 18:30 – 20:45 7. lekcia: Uzdravenie (+test) Andrej Rudolf
11.5. piatok 18:30 – 20:45 8. lekcia: Vyslobodenie Peter Čuřík
15.5. utorok 18:30 – 20:45 9. lekcia: Moc Božieho slova Katka Čuříková
22.5. utorok 18:30 – 20:45 10. lekcia: Cirkev živého Boha a Izrael Martin Hunčár
29.5. utorok 18:30 – 20:45 11. lekcia: Boží pohľad na peniaze Martin Barus
5.6. utorok 18:30 – 20:45 12. lekcia: Evanjelizácia a misia (+test) Martin Hunčár
8.-9.6.    piatok – sobota  Modra-Harmónia  Encounter – víkend s Pánom, Modra

 

Prihláška

 

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave