Čo sa stalo s týmto svetom?

Ak necháš rybu bez vody, umiera. Ak necháš kvetinu bez slnka, umiera. Ak necháš seba bez vzduchu, ďaleko nedokráčaš. Celý svet je tak utvorený, že jedno bez druhého nemá úplnosť. Niečo bez niečoho, alebo bez niekoho, nemá úplnosť, ba čo nemá ani len život. Človek bez nádeje sa stáva človekom bez motivácie a smeru vo svojom živote a tak hynie pre svoju neúplnosť. Milý čitateľ všimni si na čo hynie tento svet práve dnes. Krajina, ktorá prichádza o svoju ekonomickú silu prichádza o svoju istotu. “Tam, kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.” hovorí zápis v biblii spred niekoľkých tisíc rokov. Je to tvrdá realita dnešných dni, že celé národy sú zasahované katastrofickými scenármi. Ľudia v Európe žijú pomerne v pokoji, ale čo máme snáď volať o pomoc vtedy, keď ju akútne potrebujeme a dovtedy ostať netečný. Ježiš povedal: “Každý kto prichádza ku mne nebude lačnieť.“ Pozýva každého jedného a tak túži odstrániť každú neúplnosť v našich životoch. V knihe Prísloví 23,23 nájdeme výzvu …kúp si pravdu a nepredaj jej múdrosť, kázeň a rozum…. ČO SA STALO S TÝMTO SVETOM? Nezavrhli sme pravdu niekde do úzadia a tak stali sa múdri podľa svojich žiadosti? Stretol som vo výťahu pani, ktorá si sťažovala na tento svet.

Prihovoril som sa a súhlasil, že naozaj sa svet zmenil, že sa dejú dnes veci, ktoré sa nediali za čias našich predkov, ale pritom všetkom je tu niekto, kto túži ochrániť človeka a jeho meno je JEŽIŠ.

Jej odveta na moje slová bola: „…musím začať veriť že niekto nad nami existuje…“. Ak sa zamyslíš ako dnes premýšľajú ľudia, tak je to zaistiť si budúcnosť, zabezpečiť seba, založiť rodinku a pritom sused nepozná suseda, človek sa nezaujíma o človeka. Ľudia sa prestali zaujímať o potreby druhých a tak spyšneli vo svojich srdciach. Boh napísal do biblie, že takému srdcu sa protiví (Jakub 4,6), ale Boh by nebol dobrým Bohom, ak by človeku ukázal jeho skazenosť a neukázal mu, ako z toho von. Ak si človek takto zmýšľajúci a túžiš po zmene moja rada pre teba je. Poddaj sa Bohu a On ťa povýši, lebo pokorným Boh dáva milosť, pokorným a poddajným (Jakub 4,6b). Ak si sa nenašiel v týchto riadkoch, tak môžeš upevniť svoje premýšľanie a srdce v tom, že neostaneš netečný, apatický voči ľuďom v tvojom okolí. Keby niekto povedal „milujem Boha“ a svojho brata by nenávidel, je klamár. Lebo ten, kto nemiluje svojho brata, ktorého videl, ako môže milovať Boha, ktorého nevidel.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave