Dôležitosť jednoty v cirkvi

V Žalme 133 nájdeme krásne zasľúbenia pre tých, ktorí prebývajú jednomyseľne spolu. Verím, že je to obraz na cirkev, kde ľudia z rôznych prostredí a vekových rozdielov sa v Kristovi stali jedno.
Pán Ježiš to vo svojej modlitbe vyjadril takto: „aby boli všetci jedno, ako si ty Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni v nás boli jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal” Ján 17/21

Táto jednota, za ktorú sa Ježiš modlí je výsledkom Božieho jednania v našich životoch. Je silným svedectvom pre svet okolo nás, v ktorom sa vzťahy viac rozpadávajú ako držia pokope. Boh skrze Ducha Svätého vylial svoju lásku do našich sŕdc a ona je pojivom dokonalosti (Rim 5/5, Kol/12-14).
Prebývanie v jednote je prirovnané k výbornému oleju, ktorý steká až na okraj Áronovho rúcha (Žalm 133/2).

Božie pomazanie má v cirkvi pretekať, ale nemôže pretekať cez rozbité vzťahy (Jak 3/13-18). Keď sú dobré vzťahy v cirkvi, potom tento výborný olej môže prúdiť k nám a skrze nás. Takže nedávajme miesto diablovi. Chráňme si vzťahy, ktoré nám Boh dal.

Autorom jednoty je Duch Svätý. Našou úlohou je „zachovávať jednotu Ducha vo zväzku pokoja” Ef 4/1-6

Božie pomazanie je tiež ako rosa, ktorá zvlažuje zem (Žalm 133/3). Boh má pre teba čerstvé pomazanie, čerstvú Božiu prítomnosť na každý deň.
Ja ako otec dvoch detí som bol pri tom, keď naše detičky prichádzali na svet. Každý pôrod bol výnimočný. Tak aj každé zhromaždenie je výnimočné. Niečo sa rodí! Boh sa dotýka ľudí čerstvým pomazaním a preto pokiaľ je to len možné, nemali by sme chýbať na žiadnom z nich.

V cirkvi, kde je jednota Boh môže robiť mocné veci. Na konci Žalmu 133 sa dočítame, že „tam prikázal Hospodin požehnaniu a životu až na veky” Takáto cirkev je ako magnet pre Božie požehnanie a jeho prítomnosť. Boh je v našom strede a premieňa naše životy a je zjavený ľuďom, ktorí ho ešte nepoznajú. Je to miesto, kde sú naplnené naše potreby a kde je zjavená veľká Božia moc a Božia milosť(Sk 4/32,33). To je cirkev, kde Pán pridáva zachránených každý deň(Sk 5/14,2/47).

V Žalme 133 nájdeme krásne zasľúbenia pre tých, ktorí prebývajú jednomyseľne spolu. Verím, že je to obraz na cirkev, kde ľudia z rôznych prostredí a vekových rozdielov sa v Kristovi stali jedno.
Pán Ježiš to vo svojej modlitbe vyjadril takto: „aby boli všetci jedno, ako si ty Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni v nás boli jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal” Ján 17/21

Táto jednota, za ktorú sa Ježiš modlí je výsledkom Božieho jednania v našich životoch. Je silným svedectvom pre svet okolo nás, v ktorom sa vzťahy viac rozpadávajú ako držia pokope. Boh skrze Ducha Svätého vylial svoju lásku do našich sŕdc a ona je pojivom dokonalosti (Rim 5/5, Kol/12-14).
Prebývanie v jednote je prirovnané k výbornému oleju, ktorý steká až na okraj Áronovho rúcha (Žalm 133/2).

Božie pomazanie má v cirkvi pretekať, ale nemôže pretekať cez rozbité vzťahy (Jak 3/13-18). Keď sú dobré vzťahy v cirkvi, potom tento výborný olej môže prúdiť k nám a skrze nás. Takže nedávajme miesto diablovi. Chráňme si vzťahy, ktoré nám Boh dal.

Autorom jednoty je Duch Svätý. Našou úlohou je „zachovávať jednotu Ducha vo zväzku pokoja” Ef 4/1-6

Božie pomazanie je tiež ako rosa, ktorá zvlažuje zem (Žalm 133/3). Boh má pre teba čerstvé pomazanie, čerstvú Božiu prítomnosť na každý deň.
Ja ako otec dvoch detí som bol pri tom, keď naše detičky prichádzali na svet. Každý pôrod bol výnimočný. Tak aj každé zhromaždenie je výnimočné. Niečo sa rodí! Boh sa dotýka ľudí čerstvým pomazaním a preto pokiaľ je to len možné, nemali by sme chýbať na žiadnom z nich.

V cirkvi, kde je jednota Boh môže robiť mocné veci. Na konci Žalmu 133 sa dočítame, že „tam prikázal Hospodin požehnaniu a životu až na veky” Takáto cirkev je ako magnet pre Božie požehnanie a jeho prítomnosť. Boh je v našom strede a premieňa naše životy a je zjavený ľuďom, ktorí ho ešte nepoznajú. Je to miesto, kde sú naplnené naše potreby a kde je zjavená veľká Božia moc a Božia milosť(Sk 4/32,33). To je cirkev, kde Pán pridáva zachránených každý deň(Sk 5/14,2/47).

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave