Hovor a nemlč

Verím, že je pred nami najväčšia duchovná žatva všetkých čias. Boh pripravuje „stodoly” po celom svete, aby mohol zhromaždiť duše a učeníkovať národy. Svet okolo nás pravdepodobne na tom ešte nebol nikdy tak zle ako teraz. Hrozba terorizmu, záplavy tsunami, zemetrasenia, etnické nepokoje, diktatúry, ekonomická nestabilita mnohých regiónov, hlad a nevyliečiteľné choroby, to všetko sú nepríjemné reality dneška. Mysleli by sme si, že civilizáciou sa ľudia zlepšia, ale zdá sa., že to nie je tak. Znova mala pravdu Biblia: „Ale to vedz, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy” (2Tim 3:1). Prosím? Pavol žil predsa v nebezpečných časoch. Nepriateľ používal nenávistných vladárov aby hubili kresťanov, mučili ich a hádzali divej zveri. A predsa Pavol varuje, že naše časy budú horšie. Od verša 2 prorocky popisuje stav človeka posledných čias, ktorý je vlastne dôvodom tragédie tejto doby: budú to ľudia, ktorí milujú seba, peniaze, budú pyšní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bohaprázdni, bez lásky, ohovárační, divokí, zradní, nadutí… To je spoločnosť! Ale existuje jeden Boží princíp, ktorý sa bude znova opakovať: „kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť” (Rim 5:20).

Bolo by naivné podceňovať moc temnoty. Jej deštruktívna sila už bola preukázaná mnohokrát. Ale pre úplnosť pravdy musíme dodať aj druhú informáciu k tejto téme. Svetlo je silnejšie! „A svetlo svieti vo tme a tma ho nazadržala” (Ján 1:5). Biblia nás učí, aby sme kárali skutky temnoty a zväzovali skutky nepriateľa, ale zároveň hovorí, aby sme svietili ako svetlá na svete uprostred pokolenia krivého a prevráteného” (Fil 2:15). Nechcem polemizovať či je lepšie temnotu kárať, alebo ju presvecovať, Biblia učí oboje. Ale chcem zdôrazniť práve aspekt presvecovania. Jeden z najlepších spôsobov ako porážať temnotu okolo nás, je prosto svietiť. Svetlo je silnejšie ako tma a svetlo má autoritu vytláčať tmu, ktorá tomu nedokáže zabrániť.

Rastúca temnota okolo nás poskytuje určitú paradoxnú výhodu. Aj slabé svetlo je v silnej tme atraktívne. Svet okolo nás je dnes tak studený a drsný, že ak dobre rozsvietime a prinesieme teplo Božej lásky, kresťanské cirkvi nebudú môcť nájsť budovy, ktoré by zhromaždili hrnúce sa davy hľadajúcich. Stojíme pred obrovskou výzvou. Filipanom hovorí, že máme svietiť ako „svetlá na svete”, a o pár kapitol ďalej „vaša prívetivosť nech je známa všetkým ľuďom, Pán blízko.” Poznajú neveriaci ľudia našu prívetivosť? Čím sme známi? Nezabránime ohováraniu a falošnému obviňovaniu – ani Ježiš tomu nezabránil, ale takisto verím, že Boh má obrovský zástup tých, ktorí sú povolaní do Božieho kráľovstva. My máme byť tými majákmi, ktoré im ukážu cestu. A to nie je len zodpovednosť kazateľov, ale privilégium jednotlivých veriacich.

Ako keď Andrej spoznal, že Ježiš je Spasiteľ. Hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša… a priviedol ho k Ježišovi.”Aké jednoduché! Uveril, hovoril a priviedol. Ježiš Šimona premenil a dal mu nové meno, nový charakter. Zo Šimona sa stal apoštol Peter, z neistého rákosia Pán urobil pevného učeníka, skalu. Spoznal si Ježiša ako Mesiáša? Ak áno, nenechaj si to len pre seba: „Neboj sa, ale hovor a nemlč… lebo mám mnoho ľudí v tomto meste” ako povedal Pán Pavlovi v Skutkoch 18. Ty hovor a Ježiš zachráni a premení. Možno že nebudeš apoštolom Petrom, ale Boh ti dá privilégium, aby si nejakého k nemu priviedol. A ešte jedna dobrá správa. Ovocie, ktoré prinesie tvoj apoštol Peter, bude pripísané aj na tvoj účet…

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave