Ježiš – tvoj vzor

Žijeme v dobe, keď je čoraz ťažšie nájsť pozitívne vzory. Možno je to aj tým, že ľudia si čoraz menej berú príklad z Pána Ježiša Krista. Poďme sa teraz naňho pozrieť, veď on je pre nás dokonalým vzorom.

V 1 Pet 2:21b je o Ježišovi napísané: Zanechajúc nám príklad, aby ste nasledovali jeho šlapaje. Svojím životom a službou nám Ježiš zanechal príklad hodný nasledovania. Je to veľmi jednoduché: keď budeš robiť to, čo robil Ježiš, budeš robiť to, čo je správne. On sám, hoci bol Bohom zjaveným v tele, bol dokonale poslušným vôli Nebeského Otca (Ján 5:19,30;6:38).

V evanjeliu Jána 4:34 odišli učeníci nakupovať, pričom on zostal pri studni a rozprával o duchovných veciach s jednou ženou zo Samárie. Keď sa učeníci vrátili a ponúkli ho jedlom, vyzeralo to, akoby už Ježiš bol nasýtený. A veru aj bol! Odpovedal im: Mojím pokrmom je to, aby som činil vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonal jeho dielo.” Pokrm je zdroj sily. Aj my budeme duchovne silní a zdraví, ak budeme činíme Božiu vôľu.

V čom je ešte Ježiš naším príkladom? Miloval hriešnikov. Okrem iného sa jeho láska prejavovala mocnými zázrakmi, ktoré doprevádzali celú jeho pozemskú službu. Nimi Ježiš odpovedal na beznádejnú situáciu, v ktorej sa ľudia častokrát nachádzali. A iste budete so mnou súhlasiť, že v zúfalých stavoch sa nachádzajú aj dnešní moderní ľudia. S tým rozdielom, že ten Ježiš, ktorý konal tie veľké divy, už nechodí po Zemi, ale prebýva v našom srdci. To mu však nebráni v tom, aby v nich mohol pokračovať! Písmo hovorí, že skutky, ktoré robil on, budeme robiť aj my, dokonca ešte aj väčšie (Ján 14:12). Teraz možno niektorí pochybujete, či je to naozaj možné. Čo keď to nebude fungovať?

Jedným z kľúčov, prečo to Ježišovi vždy fungovalo, bolo to, že nikdy nezhrešil – žil čistý a svätý život. Boh nás spasil a povolal do života svätosti a spravodlivosti. Kladieš si otázku, čo sa stane ak zhrešíš? Hriech je minutie cieľa. Urob pokánie a vráť sa späť ku cieľu – k Ježišovi a k Božiemu slovu. Čo najviac načerpaj zo Slova a čo najviac sa priblíž Ježišovi. To ti pomôže v tom, aby si nielen kázal Božie slovo, ale ho aj žil!

Ježiš je naším príkladom vo všetkom. V odpúšťaní, v dávaní, v modlitebnom živote i v budovaní učeníkov. Aby nám jeho nasledovanie uľahčil, poslal nám Ducha Svätého, ktorý nás uvádza do každej pravdy a premieňa naše životy od slávy k sláve. Takto mu budeme viac a viac podobní (Ján 16:13, 2 Kor 3:18).

Čo povedať na záver: Krásne to vystihuje Kol 2:6,7: A tak teda ako ste prijali Krista Ježiša Pána, tak v ňom choďte, zakorenení a budovaní na ňom a upevňovaní vo viere, ako ste naučení, hojnejúc v nej ďakovaním.

Žijeme v dobe, keď je čoraz ťažšie nájsť pozitívne vzory. Možno je to aj tým, že ľudia si čoraz menej berú príklad z Pána Ježiša Krista. Poďme sa teraz naňho pozrieť, veď on je pre nás dokonalým vzorom.

V 1 Pet 2:21b je o Ježišovi napísané: Zanechajúc nám príklad, aby ste nasledovali jeho šlapaje. Svojím životom a službou nám Ježiš zanechal príklad hodný nasledovania. Je to veľmi jednoduché: keď budeš robiť to, čo robil Ježiš, budeš robiť to, čo je správne. On sám, hoci bol Bohom zjaveným v tele, bol dokonale poslušným vôli Nebeského Otca (Ján 5:19,30;6:38).

V evanjeliu Jána 4:34 odišli učeníci nakupovať, pričom on zostal pri studni a rozprával o duchovných veciach s jednou ženou zo Samárie. Keď sa učeníci vrátili a ponúkli ho jedlom, vyzeralo to, akoby už Ježiš bol nasýtený. A veru aj bol! Odpovedal im: Mojím pokrmom je to, aby som činil vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonal jeho dielo.” Pokrm je zdroj sily. Aj my budeme duchovne silní a zdraví, ak budeme činíme Božiu vôľu.

V čom je ešte Ježiš naším príkladom? Miloval hriešnikov. Okrem iného sa jeho láska prejavovala mocnými zázrakmi, ktoré doprevádzali celú jeho pozemskú službu. Nimi Ježiš odpovedal na beznádejnú situáciu, v ktorej sa ľudia častokrát nachádzali. A iste budete so mnou súhlasiť, že v zúfalých stavoch sa nachádzajú aj dnešní moderní ľudia. S tým rozdielom, že ten Ježiš, ktorý konal tie veľké divy, už nechodí po Zemi, ale prebýva v našom srdci. To mu však nebráni v tom, aby v nich mohol pokračovať! Písmo hovorí, že skutky, ktoré robil on, budeme robiť aj my, dokonca ešte aj väčšie (Ján 14:12). Teraz možno niektorí pochybujete, či je to naozaj možné. Čo keď to nebude fungovať?

Jedným z kľúčov, prečo to Ježišovi vždy fungovalo, bolo to, že nikdy nezhrešil – žil čistý a svätý život. Boh nás spasil a povolal do života svätosti a spravodlivosti. Kladieš si otázku, čo sa stane ak zhrešíš? Hriech je minutie cieľa. Urob pokánie a vráť sa späť ku cieľu – k Ježišovi a k Božiemu slovu. Čo najviac načerpaj zo Slova a čo najviac sa priblíž Ježišovi. To ti pomôže v tom, aby si nielen kázal Božie slovo, ale ho aj žil!

Ježiš je naším príkladom vo všetkom. V odpúšťaní, v dávaní, v modlitebnom živote i v budovaní učeníkov. Aby nám jeho nasledovanie uľahčil, poslal nám Ducha Svätého, ktorý nás uvádza do každej pravdy a premieňa naše životy od slávy k sláve. Takto mu budeme viac a viac podobní (Ján 16:13, 2 Kor 3:18).

Čo povedať na záver: Krásne to vystihuje Kol 2:6,7: A tak teda ako ste prijali Krista Ježiša Pána, tak v ňom choďte, zakorenení a budovaní na ňom a upevňovaní vo viere, ako ste naučení, hojnejúc v nej ďakovaním.


img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave