Mäkké srdce

Apoštol Pavol hovorí, že „v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy“ (2Tim 3:1). V čom spočíva nebezpečenstvo posledných čias? Dnes kresťania v našej časti sveta nezažívajú prenasledovanie, aké mala raná cirkev. Komunistický režim vo východnej Európe padol a je nám zaručená sloboda vierovyznania. A predsa, Pavol nás v posledných časoch varuje a hovorí o nebezpečenstve, ktorému budeme čeliť. Čo to je? Odpoveď je v ďalších veršoch (v.1-5), ľudia budú tvrdého srdca: budú milovať seba, peniaze, budú pyšní, rúhaví, nevďační, bohaprázdni, bez lásky, ohovárační, divokí, zradní, nadutí, aby som spomenul aspoň niektoré charakteristické črty generácie posledných čias.

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave