Obstojíš?

Ak by som mal definovať čo ľuďom chýba v dnešnom sekularizovanom svete s dynamickým spôsobom života, tak je to pokoj. Zvykli sme si rôznymi spôsobmi zabezpečiť pokoj kde jednotným menovateľom je chrániť svoj život od nepokoja a chaosu, ktorý vládne vonku. V takomto tlaku hrozby človek začína myslieť sekundárne aj keď s ohľadom na svoju budúcnosť a predovšetkým na svoju budúcnosť.
Pekným obrazom na túto situáciu je biblický príbeh o človeku, ktorý staval dom na piesku s vidinou rýchleho zabezpečenia vlastného pohodlia a ochrany svojej rodiny pred vzrastajúcimi cenami. Staval nehľadiac na pôdu kde mal prežiť svoju budúcnosť. Jedného dňa prišiel lejak a dom, v ktorom vládol falošný pokoj, istota z peňazí, kariéry a uznania od ľudí, tak tento dom na oko nezničiteľný podmyl lejak a z toho čo sa predtým honosilo ostala len nepoužiteľná hromada trosiek. Z takzvaného pokoja zavládlo zúfalstvo a neistota. V tomto príbehu je ešte jedna postava, ktorú reprezentuje človek plný múdrosti a stavia svoj dom na skale. Musel kopať hlboko, pričom sústredil svoje úsilie na pevne založené základy. Deď prišiel ten istý lejak, jeho dom obstál. Tak aj človek, ktorý odmietne čerpať takzvaný „pokoj“ z papierových istôt každodennej ponuky a priblíži sa k tomu kto si sám hovorí pokoj (SHALOM), ktorého pokoj neodchádza v čase búrky. Veď on sám Ježiš, prikazoval búrkam a taký človek obstojí v dnešnom neistom a dynamickom svete.

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave