Rekapitulácia verzus vízia

Prechod do nového roku býva vždy príležitosťou na rekapituláciu a stanovovanie nových cieľov. Rekapitulácia je dobrá do určitej miery. Môžeme sa pozrieť dozadu, aby sme úprimne zhodnotili svoje životy. Nemali by sme sa však porovnávať s úspechmi (či neúspechmi) druhých ľudí, našich susedov alebo zborov, naším meradlom úspešnosti by malo byť Božie slovo a to, či ideme za Pánom v súlade s našim povolaním. Pavol hovorí Timoteovi, že Pán nás nielen spasil, ale aj „povolal svätým povolaním…“ (2Tim 1:9).

Ale naše oči nesmú zostať uprené dozadu. Je to ako pri šoférovaní. Spätné zrkadlá sú pre vodiča dôležité a často mu pomôžu vyhnúť sa zrážke. Ale to, čo sa deje pred ním, je o mnoho dôležitejšie. Dobrý vodič musí hlavne pozerať cez predné sklo, to, čo vidí v spätnom zrkadle nesmie uchvátiť jeho pozornosť nad mieru. Poskytne mu to len informáciu, ktorá mu pomôže k lepšej koncentrácii na to, čo je pred ním. Boh má pre nás v roku 2005 nové veci! Hľadajme Jeho tvár ako nikdy predtým. On má vždy čo povedať do každej oblasti nášho života. Ef 2:10 hovorí, že pre nás už vopred pripravil dobré skutky. Od nás sa len očakáva, že ich nájdeme a vstúpime do nich. Ak budeme chodiť po Jeho cestách, budeme zažívať Jeho požehnanie, múdrosť a priazeň.

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave