Svetlo je silnejšie ako tma

Čím je Pánov príchod bližšie, tým je temnota okolo nás hustejšia. Pán Ježiš predpovedal, že v tých dňoch bude „rozmnožená neprávosť a ochladne láska mnohých“ (Mat 24:12). Sme svedkami toho, že určité veci, ktoré boli pred 30-timi alebo 50-timi rokmi verejným tabu, sú dnes akceptované väčšinou populácie. Hranica medzi dobrom a zlom, hriechom a spravodlivosťou sa postupne posúva. Ale Božie slovo je nadčasovou normou pravdy. Aj napriek tomu, že je lož tisíckrát opakovaná, nestane sa pravdou. Aká je teda naša budúcnosť v týchto posledných časoch?
Bude dochádzať ku konfrontácii svetla s temnotou, podobne, ako to bolo v starom Egypte. Faraón mal svojich mágov, okultistov a Hospodin svojich služobníkov, Mojžiša a Árona. Egyptskí mágovia dokázali napodobňovať Božie zázraky, ale len do určitej miery. Keď premenili svoje palice na hady, podobne, ako pred nimi Áron, Áronova palica pohltila ich palice. Z desiatich rán, ktoré Pán Boh poslal na bezbožný Egypt dokázali napodobniť len tri. Potom je napísané, že „tam bol prst Boží“ a im zostala len úloha bezmocných štatistov. Náš Boh a Jeho ľud zvíťazil! História sa bude opakovať. Temnota bude povstávať, ale Ježiš sa vráti po víťaznú cirkev. Svetlo zvíťazí a bude to zjavné všetkým. Naplnia sa slová Svätého Písma: „A ako čo Jannes a Jambres sa postavili proti Mojžišovi, tak sa i títo stavajú proti pravde, ľudia, skazení na mysli, nedokázaní čo do viery. Ale ďalej nepostúpia, lebo ich nerozum bude zrejmý všetkým, ako nakoniec bol i tamtých“ (2Tim 3:8)!

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave