Anketa o časopise Víťazný život

Prosím, pri každej otázke vyberte jednu možnosť, ktorá váš postoj vystihuje najviac.
Anketa je anonymná a pomôže nám v ďalšom smerovaní.

Ďakujeme.

Anketa:

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave