Modlitebno-pôstny týždeň 11.-17.1.2021

“Modlitba hýbe rukami, ktoré hýbu svetom”

VYHLASUJEME 7-dňový DANIELOV pôst pre celý zbor! Začíname v pondelok 11.1. a končíme nedeľou 17.1.

„V tých dňoch som ja Daniel smútil za celé tri týždne. Žiadostného chleba chutného som nejedol, a mäso a víno nevošlo do mojich úst, ani masťou pomazať som sa nepomazal, dokiaľ sa nevyplnili dni troch týždňov… A pozdvihol som svoje oči a videl som…” (Dan 10:2,3, 5).

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave