Modlitebno-pôstny týždeň 16.-20.1.2023

Vyhlasujeme MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ na 16.-20.1! Každý večer o 18.45, od pondelka do piatka, sa budeme stretávať v našom zbore na Tomášikovej 30 na modlitbách! Pôst má silu iba vtedy, ak je spojený s modlitbou. Máme sa postiť tak „aby bolo počuť náš hlas na výsostiach“ (Iz 58:4), lebo taký pôst má Pán rád (Iz 58:4-6).

Zároveň vás povzbudzujeme k 21 dňovému (alebo 14 dňovému alebo 7 dňovému) zeleninovému pôstu, od 9. do 29. januára. 2023.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave