Bohoslužby s hosťom v Nitre, Bratislave a Banskej Bystrici

Pozývame vás na bohoslužby s Åke Carlsonom. Åke je vyštudovaný psychológ a je excelentným učiteľom Božieho slova s prorockým vhľadom, ktorý slúži v cirkvách a biblických školách v mnohých krajinách sveta. Vyhraďte si tento čas na službu tohto vzácneho služobníka.

Program:

Dátum Deň Čas Miesto
6.10. Piatok 18:00 KC Oáza, Slovo života Nitra, Mariánska dolina 14
7.10. Sobota 18:00 Slovo života Bratislava, Tomášikova 30
8.10. Nedeľa 10:00 Slovo života Bratislava, Tomášikova 30
8.10. Nedeľa 17:00 Slovo života Banská Bystrica, Kukučínova 8
img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave