Modlitebno-pôstny týždeň 15. – 19. 1. 2024

“Modlitba hýbe rukami, ktoré hýbu svetom”

Boh prisľúbil cirkvi vo Filadelfii, že im otvorí veľké dvere, ktoré nikto nedokáže zavrieť, pretože majú „malú moc“. Verím, že to symbolizuje porozumenie, že na naplnenie Božieho poslania si nevystačíme s vlastnou silou. Budeme potrebovať Božiu pomoc, aby sme sa stali adeptami na Božie otvorené dvere (Zj 3:7-8). Pôst je nádherným vyjadrením našej závislosti na Pánovi!
Vyhlasujeme MODLITEBNO-PÔSTNY TÝŽDEŇ na 15.-19.1.2024! Každý večer od 18.45, od pondelka do piatka, sa budeme stretávať v našom zbore na Tomášikovej 30 na modlitbách! Pôst má silu iba vtedy, ak je spojený s modlitbou. Máme sa postiť tak „aby bolo počuť náš hlas na výsostiach“ (Iz 58:4), lebo taký pôst má Pán rád (Iz 58:4-6).

Pokračovanie

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave