Extra olej na posledné časy

Každá prebudenecká generácia žila v očakávaní skorého návratu Pána Ježiša. Aj keď nikto nevie „ani dňa ani hodinu“, predsa si dovolím povedať, že Pánov príchod ešte nebol nikdy tak blízko. Podobenstvo o desiatich pannách je jasne zaradené do...

Read more
Aj na prácu, aj na oddych

V Prírodovede pre 4. ročník základných škôl je v kapitole o Význame vzduchu a vody pre rastliny a živočíchy spomenuté, že ,,vzduch nad povrchom Zeme neustále prúdi” a že ,,voda v prírode je v neustálom pohybe.” Ja o týchto javoch viem, avšak keď...

Read more
Misia v Ugande

Misia by mala byť na srdci každého kresťana. Misia je o napĺňaní Veľkého poslania a praktickej láske k blížnemu. Misie sa môžeme zúčastniť všetci bez rozdielu; môžeme dávať financie, modliť sa za druhých alebo vycestovať. Vďaka Bohu za dávanie a...

Read more
Zamyslenie

V Izaiášovi 55. kapitole veršoch 8 a 9 je napísané:   „Lebo moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami, ani moje cesty nie sú vašimi cestami, hovorí Hospodin. Lebo o koľko vyššie sú nebesia než zem, o toľko sú vyššie moje cesty než vaše cesty a...

Read more
Slnečnica

Veľmi rada pozorujem slnečnice keď sú v plnom kvete. Pravidelne každé ráno cestou do práce ich sledujem ako sú ich hlávky obrátené na východ k slnku a poobede, keď sa vraciam domov, sú ich hlávky natočené na západ. Zjavne putovali celý deň so...

Read more
Misia v Ugande
Misia v Ugande

Zázraky bežných ľudí na netradičnej dovolenke Uganda je nádherná krajina v centre východnej Afriky s prevažne tropickým podnebím. V podstate sú tam len dve ročné obdobia. Buď leje ako z krhly, alebo dlhší čas neprší vôbec. Takmer polovica...

Read more
img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave