Vďaka Bohu za Ducha Svätého

15.mája oslavujú Židia a kresťania sviatok Letníc (Turice). Biblia hovorí: „A keď sa už doplňoval päťdesiaty deň po Veľkej noci, totiž deň Letníc, boli všetci jednomyseľne spolu. A zrazu povstal z neba zvuk ako zvuk nesúceho sa silného vánku a...

Read more
Duchovná plodnosť

Biblia nazýva Abraháma otcom viery. Keď sledujeme jeho príbeh môžeme sa veľa naučiť o úskaliach, ale ja princípoch biblickej viery. Ešte keď sa volal Abram a jeho manželka Sáraj, Boh k nemu prehovoril v 1.Mojžišovej, 17.kapitole. Abram mal 99...

Read more
Otvor nebeský kohútik

Zastavme sa dnes na chvíľu na mieste, kde sa dejú zázraky. Za Ježišových čias sa nachádzal pri Ovčej bráne rybník s piatimi prístrešiami. V nich ležalo veľké množstvo chorých: slepí, chromí a vychradnutí ľudia, očakávajúci hnutie vody (Pozri Ján...

Read more
Pravá jednota

Jednota. Ekuména. Spolupráca. Toľkokrát zmieňované slová zvlášť v týchto časoch. Sväté Písmo o jednote hovorí veľa. Jedna z veľmi známych pasáží je Žalm 133: „Hľa aké dobré a milé je to, keď bratia prebývajú jednomyseľne spolu. Je to ako výborný...

Read more
Obstojíš?

Ak by som mal definovať čo ľuďom chýba v dnešnom sekularizovanom svete s dynamickým spôsobom života, tak je to pokoj. Zvykli sme si rôznymi spôsobmi zabezpečiť pokoj kde jednotným menovateľom je chrániť svoj život od nepokoja a chaosu, ktorý...

Read more
Len pokračuj vo verení

Jairus bol predstavený synagógy. Mal vysoké a vplyvné postavenie, ktoré mu poskytovalo niekoľko privilégií. Jeho milovaná dcéra však ochorela. Ľudia môžu dobre zarábať, tešiť sa z úcty svojho okolia, ale sú veci, ktoré nedokážu vyriešiť vlastnými...

Read more
Cesta ducha

Vieme, že Job prežil veľmi ťažké mesiace. Stratil majetok, postavenie, rodinu a nakoniec i zdravie. Aj napriek tomu, že jeho situácia bola tragická, nedovolil, aby do jeho srdca vstúpila horkosť. Keď jeho vlastná manželka videla v akých bol...

Read more
Vykop studne života a pravdy

Skúšali ste už niekedy vykopať studňu? Aj v dnešných časoch je to ťažká robota. Pamätám sa, ako sme sa lopotili, keď sme ju hĺbili pri mojom rodinnom dome. Hoci je hlboká len niekoľko metrov, dala zabrať niekoľkým chlapom. V biblických časoch to...

Read more
V tvojom svedectve je moc!

Zj.Jána 12:11 „A oni zvíťazili nad ním (nad satanom) pre krv Baránkovu a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svojej duše až do smrti.“ O tom, že je moc v krvi Baránkovej niet pochýb. Jeho krvou, ktorú vylial za nás na kríži, sme boli vykúpený...

Read more
Ježiš – tvoj vzor

Žijeme v dobe, keď je čoraz ťažšie nájsť pozitívne vzory. Možno je to aj tým, že ľudia si čoraz menej berú príklad z Pána Ježiša Krista. Poďme sa teraz naňho pozrieť, veď on je pre nás dokonalým vzorom. V 1 Pet 2:21b je o Ježišovi napísané...

Read more
img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave