Ježiš – tvoj vzor

Žijeme v dobe, keď je čoraz ťažšie nájsť pozitívne vzory. Možno je to aj tým, že ľudia si čoraz menej berú príklad z Pána Ježiša Krista. Poďme sa teraz naňho pozrieť, veď on je pre nás dokonalým vzorom. V 1 Pet 2:21b je o Ježišovi napísané...

Read more
Podobáš sa olivovníku?

V poslednej dobe ma veľmi oslovila kniha Lekcie z biblickej zeme od Clarenca Wagnera. Dozvedel som sa v nej niektoré zaujímavé fakty, ktoré v tomto zamyslení ďalej rozvádzam. Olivovník nám nie je príliš známy, pretože nerastie v našich...

Read more
Simeonova neobvyklá modlitba

Simeonov životný príbeh stojí za to. Biblia o ňom hovorí, ako o spravodlivom a zbožnom mužovi, očakávajúcom potešenie Izraelovo (Luk 2:25). Bol to starší muž, no rozhodne nepatril k tým, čo neustále reptajú. Nesťažoval si na politiku, nízke...

Read more
Byť hrdina

Slovník definuje hrdinu ako toho, kto vyniká ušľachtilou odvahou a koná veľké činy. V epištole sv. Pavla Židom, 11 kapitole, nachádzame celú galériu hrdinov viery. Ako vzniká ušľachtilá odvaha? Odkiaľ vychádzajú tie veľké činy? Myslím, že odvaha...

Read more
Viac než žiariaca tvár

Keď Mojžiš odovzdával izraelskému národu Božie zákony vytesané na kamenných doskách, na tvári sa mu skvel odlesk Božej slávy tak veľmi, že oči prítomných boli oslepené, a to išlo o zákony, ktorých nedodržiavanie sa trestalo smrťou. O koľko...

Read more
Podstata kresťanstva

„…a videl dve lode, ktoré stáli na kraji jazera, z ktorých rybári boli zišli a prali siete, že vstúpil do jednej z tých lodí, ktorá bola Šimonova… A keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: ´Zatiahni na hlbinu a spustite svoje siete na...

Read more
Narodil sa Superstar

Ľudia sa od pradávna radi pozerajú na hviezdy. Jedni na tie na oblohe, iným sa nestačí pokochať na kráse stvorenia a hľadajú hviezdy na televíznej obrazovke. Tí, ktorých láka viac, majú radi adrenalín a cítia sa obdarovaní od prírody o čosi viac...

Read more
Mäkké srdce

Apoštol Pavol hovorí, že „v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy“ (2Tim 3:1). V čom spočíva nebezpečenstvo posledných čias? Dnes kresťania v našej časti sveta nezažívajú prenasledovanie, aké mala raná cirkev. Komunistický režim vo východnej...

Read more
Sodoma

A tu sa dostávame k jadru veci. Nemusíš byť milionárom, aby si mohol začať pomáhať. Môžeš začať hneď teraz, aj keď sa zatiaľ vozíš v starej favoritke. Nemáme ani poňatia, aké obrovské veci by sme mohli zmeniť, ak by každý dal aspoň niečo. Aj...

Read more
Čo sa stalo s týmto svetom?

Ak necháš rybu bez vody, umiera. Ak necháš kvetinu bez slnka, umiera. Ak necháš seba bez vzduchu, ďaleko nedokráčaš. Celý svet je tak utvorený, že jedno bez druhého nemá úplnosť. Niečo bez niečoho, alebo bez niekoho, nemá úplnosť, ba čo nemá ani...

Read more
Nauč sa kraľovať

„Lebo ak pádom toho jedného kraľovala smrť skrze jedného, je o mnoho istejšie, že tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kraľovať v živote skrze Ježiša Krista“ (Rim 5:17). Kristus prišiel, aby nám dal víťazstvo! Ľudia sa...

Read more
img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave