Deň pre Izrael – 26.1.2020

V spolupráci organizáciou ICEJ a v rámci Medzinárodného dňa pripomienky holokaustu (27.1.) usporadúvame podujatie Deň pre Izrael.

Spravidla v nedeľu, začíname už doobeda duchovným programom – hebrejské chvály, biblické vyučovanie, modlitby a pokračujeme obedom v duchu tradičnej židovskej kuchyne. Poobede je hlavným bodom programu verejná prednáška a diskusia s odborníkmi a výskumníkmi na tému Holokaust.

Minulý rok sme pozvali historika z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, Jána Hlavinku, ktorý svoju prednášku zameral na vyhladzovací tábor v Sobibore.

Deň pre Izrael 2020

Kde: Slovo života, Tomášikova 30, Bratislava
Kedy: Nedeľa 26.1.2020

Program:
10:00 – duchovný program Slova a modlitieb; hebrejské chvály – kapela Slova života s Dankou Vráblovou (ráno aj po obede)
12:30 – obed v kaviarni Slova života (šolet s kuracím stehnom, cena 3 €)
13:30 – hosia Ivan Kamenec – historik a Madeline Vadkerty; téma: Slovenský štát a špecifiká holokaustu na Slovensku + diskusia
16:00 – plánovaný záver

 

Ivan Kamenec

Ivan Kamenec je slovenský historik, vedúci vedecký pracovník Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a externý prednášajúci na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Kmenského v Bratislave. Vo svojom výskume sa zameriava na politické a kultúrne dejiny Slovenska 20.storočia, najmä obdobia Slovenského štátu (1939 – 1945) a problematike holokaustu na Slovensku.
Je predsedom Nadácie Charty 77 a podpredsedom Komisie odbornej a vedeckej tvorby programu Pro Slovakia.

 

Madeline Vadkerty

Madeline Vadkerty je Američanka, ktorá žije v Bratislave. Pracuje ako manažérka v Nadácii Milana Šimečku a ako dobrovoľníčka v Dokumentačnom Stredisku Holokaustu a pre Zabudnuté Slovensko. Jej poslanie je podporovať pamäť o holokauste, ľudské práva a demokratické inštitúcie. Je tiež aktívnou členkou Rady pre charitu v Medzinárodnom klube žien.
V minulosti pracovala ako tlmočníčka a manažérka fundraisingu pre jednu neziskovú organizáciu vo Washingtone, ktorá poskytuje služby ľuďom, ktorí prežili mučenie. Mnoho rokov pracovala ako výskumníčka v Múzeu holokaustu vo Washingtone. Bola tiež zamestnaná v Americkej diplomatickej službe v USA a v bývalom Sovietskom zväze. Má diplom z francúzštiny a ruštiny z Georgetown University vo Washingtone.

 

*na plagáte je autentická židovská hviezda, ktorou boli slovenskí Židia v čase holokaustu označovaní. (Z archívov Yad Vashem) 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave