Silvester 2008

Silvester sa mnohým ľuďom spája s opíjaním a koncoročnou zábavou. Preto sa niektorí môžu mylne domnievať, že kresťanský Silvester musí byť nevyhnutne nudný a fádny. Nuž, ale kto sa rozhodol predsa len to vyskúšať, myslím že neoľutoval a zistil...

Read more
Zhromaždenie s Janom Rosmanom
Zhromaždenie s Janom Rosmanom

Srdečne vás pozývame na zhromaždenie s Janom Rosmanom v nedeľu, 11. januára 2009 o 10:00 do DK Dúbravka (modrá sála). Paralelne prebiehajú aj zhromaždenia pre deti s vynikajúcim programom. Priamo na bohoslužbe možnosť výberu z bohatej škály...

Read more
Rozhovor s Johnnym Foglanderom
Rozhovor s Johnnym Foglanderom

Učiteľ Biblie, ktorý pravdy Božieho slova dokáže podávať unikátnym spôsobom. Na jeho hodinách sa nehovorí haleluja, lebo máš neustále otvorené ústa. Na biblických školách učí od založenia Biblickej školy v Uppsale. Kázal asi v 50-tich krajinách...

Read more
Návšteva detských domovov

Pred Vianocami sme navštívili dva detské domovy, v Bernolákove a v Bratislave-Dúbravke. V Bernolákove sme pre 30 detí pripravili zaujímavý program. Najskôr sa deti „vybláznili” počas hier, potom nasledovalo kreatívne vystúpenie o papierovom...

Read more
Rozhovor s Evou Moberg
Rozhovor s Evou Moberg

Tentoraz by sme vám chceli bližšie predstaviť ženu viery a modlitby, služobníčku v cirkvi, matku, misionárku, ale zároveň aj učiteľku na biblickej škole. Bratislavu navštívila v októbri 2008, aby našich študentov vyučovala predmet Modlitba...

Read more
Rozhovor so Svante Rumarom
Rozhovor so Svante Rumarom

Bývalý dekan Biblického centra Slova života v Uppsale. Má akademický titul bakalára teológie a je skúseným učiteľom na Biblickom centre a aj na Univerzite Slova života. Svante Rumar je hlavne expertom na problematiku Izraela a Blízkeho Východu...

Read more
img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave