Čas v živote Ježiša Krista až po Jeho pokrstenie Jánom v Jordáne nazývame takzvanými „tichými rokmi“.  Evanjeliá nám poskytujú len základné...

MORE

Je Valentína! Áno! Je 14. februára a ja, priznám sa, s oneskorením píšem toto zamyslenie. Dnes už malo byť dokončené, no ja ho ešte len teraz...

MORE

Pri čítaní známeho Ježišovho Kázania na hore nachádzame v Matúšovom evanjeliu tieto zaujímavé slová: Keď sa modlíte,… (Mt 6:5-8). Zamysleli...

MORE

Počas letných mesiacov, ktoré sú už žiaľ dávno za nami, sa toho pomerne veľa udialo. Najmä august bol plný rôznych akcií, evanjelizácií, misie a...

MORE

„Mojou silou a mojou piesňou je Hospodin a stal sa mi spasením“ ( Žalm 118:14 ). Aká nádherná životná skúsenosť kráľa Dávida! Keď sa pozrieme na...

MORE
img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave