Dôvod našej existencie sa len ťažko dá zhrnúť do jednej vety. Niet pochýb, že sme boli stvorení Bohom na jeho obraz. Boh je láska, miluje nás...

MORE

„A tak teraz hľa, Hospodin ma živil, tak ako hovoril. Toto je už štyridsaťpäť rokov odvtedy, čo to hovoril Hospodin Mojžišovi, a čo chodil Izrael...

MORE

„Skoro sa neráta“ zahlásil Roland keď sme v jedno ráno v sklade nakladali aparatúru potrebnú na nedeľnú Bohoslužbu. V kontexte situácie onoho...

MORE

Prvý týždeň tohto roka sme ako zbor trávili čas na každodenných modlitbách. Bol to úžasný čas, kedy prúdy modlitieb prichádzali k Božiemu trónu...

MORE

V Izaiášovi 55. kapitole veršoch 8 a 9 je napísané:   „Lebo moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami, ani moje cesty nie sú vašimi cestami, hovorí...

MORE
img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave