Cirkev ako rodina

  Nemáte program na voľný deň? Chcete stráviť príjemný čas v spoločnosti ďalších rodín z nášho zboru? Ste slobodní a váhate, či sa tejto aktivity zúčastniť? Odpoveď je príďte!   Pozývame vás na rodinno-športovú aktivitu, ktorá má upevniť naše...

Read more
Cirkev ako rodina

    Nemáte program na voľný deň? Chcete stráviť príjemný čas v spoločnosti ďalších rodín z nášho zboru? Ste slobodní a váhate, či sa tejto aktivity zúčastniť? Odpoveď je príďte!   Pozývame vás na rodinno-športovú aktivitu, ktorá má upevniť naše...

Read more
Oklamaný nádržou

Nedávno sme mali v Bratislave spoločné veľkonočné zhromaždenie niektorých bratislavských cirkví. Slúžim v cirkvi v kníhkupectve a mám na starosti prípravu produktov a ich následnú prepravu na kresťanské akcie podobné tým, ako bola táto. Väčšinou...

Read more
Nezakop svoju hrivnu!

Život každého človeka je jedinečný. Ježiš v podobenstve o hrivnách hovorí o znamenitom človeku, ktorý odišiel na cesty a svojim sluhom odovzdal svoj majetok (Mat 25). Jednému dal päť hrivien, druhému dve a tretiemu jednu. Všimni si, že nikto...

Read more
Mať záľubu – ale v čom?

V dnešnom svete by sme asi márne hľadali niekoho, kto sa netúži stať úspešným. Iste, nie každý sa to odváži takto nahlas pomenovať, ale kdesi hlboko vnútri po tom tak či onak túži. Stať sa úspešným pritom nie je výmysel našej doby. Po úspechu...

Read more
Večerná biblická škola 2013
Večerná biblická škola 2013

Vstupujeme do obdobia Žatvy posledných dní. Ešte nikdy nebol Druhý príchod Pána Ježiša Krista tak blízko a ešte nikdy sa neplnili prorocké znamenia v tak hojnom počte. Preto sa cirkev musí pripraviť.   Chceme veriacich vybaviť slovami viery...

Read more
Boh ťa chce prekvapiť!

V Deutoronomiu 28: 1-2 čítame: „Ak naozaj poslúchneš hlas Hospodina, svojho Boha, a budeš zachovávať a plniť všetky Jeho príkazy, ktoré ti dnes dávam, Hospodin, tvoj Boh, ťa vyvýši nad všetky národy zeme. Splnia sa na tebe všetky tieto...

Read more
Konferencia viery 2013
Konferencia viery 2013

15. – 17. marca 2013 PIATOK – v priestoroch Slova života v Bratislave, na Tomášikovej 30 SOBOTA – NEDEĽA – v Národnom tenisovom centre v Bratislave (NTC), Príkopova 6   Program: 15.3.2013 Piatok Slovo životaTomášikova 30 18:30...

Read more
Zamyslenie z Izraela
Zamyslenie z Izraela

Pred pár dňami som sa vrátil z dovolenky v Izraeli. Až na to, že ma tam chytil nejaký chrípkový vírus a ja som ochorel tak ako už dávno nie, to bola veľmi príjemná a dobrodružná dovolenka. Bolo úžasné cestovať po krajine a byť fyzicky na...

Read more
img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave