Keď raz Boh sníval

Aj Boh o tebe sníval. Dávno predtým, než si sa narodil. Nosil ťa v srdci, premýšľal o tebe, chystal pre teba svoj plán. A keď si prišiel na svet, bol do teba úplne „zbláznený“. Žalmista hovorí, že Pán ťa utvoril už v lone mamy. Nebeský...

Read more
Príbeh o jednej loďke

Život človeka bez Boha by sme mohli prirovnať k schátralej, dolámanej loďke, priviazanej v prístave. Uviazli sme v hriechu a dali sme sa zlákať radovánkami a lákadlami tohto sveta. Prístav žiadosti si nás celkom podmanil. Robili sme to, čo sa...

Read more
Ponáhľal sa na vlastnú popravu

Raz som počul zaujímavý príbeh. Bol o istom človeku, ktorého panovník odsúdil na smrť za ťažký zločin. Ako bývalo zvykom, bolo mu ponúknuté posledné prianie. Mal veľmi zvláštnu prosbu. Chcel pred smrťou ešte raz vidieť svoju na smrť chorú sestru...

Read more
Zamyslenie z Uppsaly

“Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil a ustanovil som vás, aby ste vy išli a niesli ovocie, a vaše ovocie aby zostávalo, aby za čokoľvek by ste prosili Otca v mojom mene, dal vám” (Jan 15:16). Tento verš ukazuje...

Read more
Súcit

„A keď videl tie zástupy, hlbokou ľútosťou bol pohnutý nad nimi, že boli zmorení a rozptýlení ako ovce, nemajúce pastiera” (Mat 9:36). Ježiš tie zástupy videl. On ich neprehliadal. Nebol tak zaneprázdnený službou pre Pána, že by nemal čas...

Read more
Čo vlastne znamená spasenie?

„Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa…“ Kto by nepoznal aspoň melódiu tejto vianočnej koledy? Anjeli prišli k pastierom, ktorí strážili svoje ovečky v okolí Betlehema, a zvestovali im túto radostnú zvesť. Biblický zápis začína týmito slovami...

Read more
Duchovná plodnosť

Biblia nazýva Abraháma otcom viery. Keď sledujeme jeho príbeh môžeme sa veľa naučiť o úskaliach, ale ja princípoch biblickej viery. Ešte keď sa volal Abram a jeho manželka Sáraj, Boh k nemu prehovoril v 1.Mojžišovej, 17.kapitole. Abram mal 99...

Read more
Otvor nebeský kohútik

Zastavme sa dnes na chvíľu na mieste, kde sa dejú zázraky. Za Ježišových čias sa nachádzal pri Ovčej bráne rybník s piatimi prístrešiami. V nich ležalo veľké množstvo chorých: slepí, chromí a vychradnutí ľudia, očakávajúci hnutie vody (Pozri Ján...

Read more
Svetlo je silnejšie ako tma

Čím je Pánov príchod bližšie, tým je temnota okolo nás hustejšia. Pán Ježiš predpovedal, že v tých dňoch bude „rozmnožená neprávosť a ochladne láska mnohých“ (Mat 24:12). Sme svedkami toho, že určité veci, ktoré boli pred 30-timi alebo 50-timi...

Read more
Obstojíš?

Ak by som mal definovať čo ľuďom chýba v dnešnom sekularizovanom svete s dynamickým spôsobom života, tak je to pokoj. Zvykli sme si rôznymi spôsobmi zabezpečiť pokoj kde jednotným menovateľom je chrániť svoj život od nepokoja a chaosu, ktorý...

Read more
img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave