Neistote už odzvonilo

Gedeon síce Boha poslúchol a zostal na bojovom poli s hŕstkou nadšencov, predsa však sa pochybností nezbavil. Nevedel si predstaviť, ako môže poraziť dobre vyzbrojenú nepriateľskú armádu a ešte k tomu tak početnú, že samotné Písmo o nej hovorí...

Read more
Len pokračuj vo verení

Jairus bol predstavený synagógy. Mal vysoké a vplyvné postavenie, ktoré mu poskytovalo niekoľko privilégií. Jeho milovaná dcéra však ochorela. Ľudia môžu dobre zarábať, tešiť sa z úcty svojho okolia, ale sú veci, ktoré nedokážu vyriešiť vlastnými...

Read more
“Malý” dobrý skutok

Gal 6:9-10 V činení dobrého neochabujme, lebo ak neochabneme, časom svojím budeme žať. A tak teda, dokiaľ máme čas, čiňme dobre všetkým, ale najmä domácim viery. (Ev.pr.) Nielenže máme milovať svojich blízkych, ale podľa tohto verša aj tých, ku...

Read more
Vykop studne života a pravdy

Skúšali ste už niekedy vykopať studňu? Aj v dnešných časoch je to ťažká robota. Pamätám sa, ako sme sa lopotili, keď sme ju hĺbili pri mojom rodinnom dome. Hoci je hlboká len niekoľko metrov, dala zabrať niekoľkým chlapom. V biblických časoch to...

Read more
Severka alebo lietavica?

Biblia pripodobňuje náš kresťanský život k behu. Máme „s trpezlivosťou bežať pred nami ležiaci beh o závod hľadiac na veľvodcu viery a dokonávateľa Ježiša“ (Žid 12:1,2). Ak je to beh, tak skôr podobný maratónu ako šprintu. Mnohí dobre začnú, ale...

Read more
Ježiš – tvoj vzor

Žijeme v dobe, keď je čoraz ťažšie nájsť pozitívne vzory. Možno je to aj tým, že ľudia si čoraz menej berú príklad z Pána Ježiša Krista. Poďme sa teraz naňho pozrieť, veď on je pre nás dokonalým vzorom. V 1 Pet 2:21b je o Ježišovi napísané...

Read more
Pravá jednota

Jednota. Ekuména. Spolupráca. Toľkokrát zmieňované slová zvlášť v týchto časoch. Sväté Písmo o jednote hovorí veľa. Jedna z veľmi známych pasáží je Žalm 133: „Hľa aké dobré a milé je to, keď bratia prebývajú jednomyseľne spolu. Je to ako výborný...

Read more
Simeonova neobvyklá modlitba

Simeonov životný príbeh stojí za to. Biblia o ňom hovorí, ako o spravodlivom a zbožnom mužovi, očakávajúcom potešenie Izraelovo (Luk 2:25). Bol to starší muž, no rozhodne nepatril k tým, čo neustále reptajú. Nesťažoval si na politiku, nízke...

Read more
Cesta ducha

Vieme, že Job prežil veľmi ťažké mesiace. Stratil majetok, postavenie, rodinu a nakoniec i zdravie. Aj napriek tomu, že jeho situácia bola tragická, nedovolil, aby do jeho srdca vstúpila horkosť. Keď jeho vlastná manželka videla v akých bol...

Read more
Viac než žiariaca tvár

Keď Mojžiš odovzdával izraelskému národu Božie zákony vytesané na kamenných doskách, na tvári sa mu skvel odlesk Božej slávy tak veľmi, že oči prítomných boli oslepené, a to išlo o zákony, ktorých nedodržiavanie sa trestalo smrťou. O koľko...

Read more
img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave