Najčastejšie otázky

Ako vzniklo Slovo života na Slovensku? Na jeseň 1989 navštívil Bratislavu misijný tím z cirkvi Slovo života v Uppsale. K Pánovi sa obrátilo niekoľko nadšených ľudí, ktorí sa začali stretávať a poriadať verejné evanjelizácie. Dôležitým predelom...

Read more
Lúskať Božie slovo?

Máte radi orechy? Aj ja, najmä keď sú už vylúpané… Tento rok sme dostali veľa orechov od mojich rodičov. Potešil som sa, veď ich stačilo trochu presušiť a potom už len vylúpať. Veď práve, už len vylúpať. V návale každodenných povinností sme...

Read more
O autoroch
O autoroch

Peter Čuřík pastor Slova života a šéfredaktor časopisu Víťazný život. Napísal knihy Naroď sa znova, 5V k víťazstvu a Lídrami sa nerodíme, ale stávame. Jeho kázne na CD nosičoch sú rozšírené po celom Slovensku i v zahraničí. Je ženatý, má dvoch...

Read more
V čo veríme

Apoštolské vyznanie Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný...

Read more
Pastor Peter Čuřík
Pastor Peter Čuřík

Životopis: Peter Čuřík sa narodil 7.9.1971 v Banskej Bystrici a svoju mladosť prežil v mestečku Sliač, na strednom Slovensku. Po absolvovaní zvolenského gymnázia prišiel do Bratislavy, kde vyštudoval Stavebnú fakultu Slovenskej technickej...

Read more
Dávid Mok v Bratislave
Dávid Mok v Bratislave

Nedeľa, 11.12.2011 DK Dúbravka, modrá sála, o 10:00 hod.  David Mok je pôvodným povolaním biochemik a univerzitný učiteľ. Neskôr podnikal a od roku 1987 pôsobí ako senior pastor International City Church v Brisbane (ICC) v Austrálii. Zbor pastora...

Read more
Extra olej na posledné časy

Každá prebudenecká generácia žila v očakávaní skorého návratu Pána Ježiša. Aj keď nikto nevie „ani dňa ani hodinu“, predsa si dovolím povedať, že Pánov príchod ešte nebol nikdy tak blízko. Podobenstvo o desiatich pannách je jasne zaradené do...

Read more
Aj na prácu, aj na oddych

V Prírodovede pre 4. ročník základných škôl je v kapitole o Význame vzduchu a vody pre rastliny a živočíchy spomenuté, že ,,vzduch nad povrchom Zeme neustále prúdi” a že ,,voda v prírode je v neustálom pohybe.” Ja o týchto javoch viem, avšak keď...

Read more
img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave