Tvoj čas vďačnosti

Dôvod našej existencie sa len ťažko dá zhrnúť do jednej vety. Niet pochýb, že sme boli stvorení Bohom na jeho obraz. Boh je láska, miluje nás napriek našim slabostiam a zlyhaniam a túži mať s nami blízky vzťah. Škoda, že tak mnoho ľudí si to...

Read more
Konferencia viery 2012
Konferencia viery 2012

17. až 18.3. sa v Národnom tenisovom centre uskutočnila dlho očakávaná konferencia viery. Nádhernú Božiu prítomnosť pomohli priniesť speváci z worshipovej skupiny Slovo života. Konferencie sa zúčastnilo niekoľko sto ľudí z celého Slovenska, mnohí...

Read more
Daj mi tento vrch!

„A tak teraz hľa, Hospodin ma živil, tak ako hovoril. Toto je už štyridsaťpäť rokov odvtedy, čo to hovoril Hospodin Mojžišovi, a čo chodil Izrael po púšti. A teraz hľa, je mi dnes osemdesiatpäť rokov. Ešte som i dnes taký silný, jako som bol v...

Read more
Video

Detský tábor – Champions – 16.-22.7.2017 {youtube}YydGsFdmQig{/youtube}   Mládežnícko-dorastenecký tábor – Diversity – 30.6. – 5.7.2017 {youtube}bbiXn4fDbXg{/youtube} Detský tábor Slova života – Ži s Kráľom...

Read more
img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave