Žiadne nepodarené pokusy

Zem pokrýva mäkký, zelený koberec trávy, kde tu na nás žmurkajú sedmokrásky a inde sa majestátne týči púpava. Listnaté stromy sa obliekli do nových šiat a na tvárach tých ihličnatých akoby sa objavil nový úsmev. V povetrí cítiť kvitnúci orgován...

Read more
Otvor nebeský kohútik

Zastavme sa dnes na chvíľu na mieste, kde sa dejú zázraky. Za Ježišových čias sa nachádzal pri Ovčej bráne rybník s piatimi prístrešiami. V nich ležalo veľké množstvo chorých: slepí, chromí a vychradnutí ľudia, očakávajúci hnutie vody (Pozri Ján...

Read more
Svetlo je silnejšie ako tma

Čím je Pánov príchod bližšie, tým je temnota okolo nás hustejšia. Pán Ježiš predpovedal, že v tých dňoch bude „rozmnožená neprávosť a ochladne láska mnohých“ (Mat 24:12). Sme svedkami toho, že určité veci, ktoré boli pred 30-timi alebo 50-timi...

Read more
Obstojíš?

Ak by som mal definovať čo ľuďom chýba v dnešnom sekularizovanom svete s dynamickým spôsobom života, tak je to pokoj. Zvykli sme si rôznymi spôsobmi zabezpečiť pokoj kde jednotným menovateľom je chrániť svoj život od nepokoja a chaosu, ktorý...

Read more
Neistote už odzvonilo

Gedeon síce Boha poslúchol a zostal na bojovom poli s hŕstkou nadšencov, predsa však sa pochybností nezbavil. Nevedel si predstaviť, ako môže poraziť dobre vyzbrojenú nepriateľskú armádu a ešte k tomu tak početnú, že samotné Písmo o nej hovorí...

Read more
Len pokračuj vo verení

Jairus bol predstavený synagógy. Mal vysoké a vplyvné postavenie, ktoré mu poskytovalo niekoľko privilégií. Jeho milovaná dcéra však ochorela. Ľudia môžu dobre zarábať, tešiť sa z úcty svojho okolia, ale sú veci, ktoré nedokážu vyriešiť vlastnými...

Read more
“Malý” dobrý skutok

Gal 6:9-10 V činení dobrého neochabujme, lebo ak neochabneme, časom svojím budeme žať. A tak teda, dokiaľ máme čas, čiňme dobre všetkým, ale najmä domácim viery. (Ev.pr.) Nielenže máme milovať svojich blízkych, ale podľa tohto verša aj tých, ku...

Read more
Vykop studne života a pravdy

Skúšali ste už niekedy vykopať studňu? Aj v dnešných časoch je to ťažká robota. Pamätám sa, ako sme sa lopotili, keď sme ju hĺbili pri mojom rodinnom dome. Hoci je hlboká len niekoľko metrov, dala zabrať niekoľkým chlapom. V biblických časoch to...

Read more
Severka alebo lietavica?

Biblia pripodobňuje náš kresťanský život k behu. Máme „s trpezlivosťou bežať pred nami ležiaci beh o závod hľadiac na veľvodcu viery a dokonávateľa Ježiša“ (Žid 12:1,2). Ak je to beh, tak skôr podobný maratónu ako šprintu. Mnohí dobre začnú, ale...

Read more
Ježiš – tvoj vzor

Žijeme v dobe, keď je čoraz ťažšie nájsť pozitívne vzory. Možno je to aj tým, že ľudia si čoraz menej berú príklad z Pána Ježiša Krista. Poďme sa teraz naňho pozrieť, veď on je pre nás dokonalým vzorom. V 1 Pet 2:21b je o Ježišovi napísané...

Read more
Pravá jednota

Jednota. Ekuména. Spolupráca. Toľkokrát zmieňované slová zvlášť v týchto časoch. Sväté Písmo o jednote hovorí veľa. Jedna z veľmi známych pasáží je Žalm 133: „Hľa aké dobré a milé je to, keď bratia prebývajú jednomyseľne spolu. Je to ako výborný...

Read more
img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave