Secondhandové kresťanstvo

Zamýšľal si sa už niekedy nad tým, prečo si Boh vybral za vodcu Izraela Jozuu a nie Kálefa? Obaja boli charakternými Božími mužmi, ktorých si Pán povolal. No Boh mohol ako Mojžišovho nástupcu vybrať len jedného z nich, pretože ako raz vtipne...

Read more
Dôležitosť jednoty v cirkvi

V Žalme 133 nájdeme krásne zasľúbenia pre tých, ktorí prebývajú jednomyseľne spolu. Verím, že je to obraz na cirkev, kde ľudia z rôznych prostredí a vekových rozdielov sa v Kristovi stali jedno.Pán Ježiš to vo svojej modlitbe vyjadril takto: „aby...

Read more
Nikdy to nevzdávaj!

Všetko na zemi má svoj čas. Aj príchod jari prináša so sebou nové obdobie a signalizuje mnohé veci. Napríklad pre farmára je to čas, kedy musí jeho pracovná aktivita poriadne vzrásť. Pretože som po mnoho rokov spolu s mojimi rodičmi ako farmár...

Read more
Podstata kresťanstva

„…a videl dve lode, ktoré stáli na kraji jazera, z ktorých rybári boli zišli a prali siete, že vstúpil do jednej z tých lodí, ktorá bola Šimonova… A keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: ´Zatiahni na hlbinu a spustite svoje siete na...

Read more
Pravá podstata milosti

„Ale milosťou Božou som, čo som a jeho milosť mne preukázaná nebola nadarmo, ale som hojnejšie pracoval než oni všetci, avšak nie ja, ale milosť Božia, ktorá je so mnou“ (1Kor 15:10). Pavol o sebe hovorí, že „milosťou Božou som, čo som.“ Pred...

Read more
Narodil sa Superstar

Ľudia sa od pradávna radi pozerajú na hviezdy. Jedni na tie na oblohe, iným sa nestačí pokochať na kráse stvorenia a hľadajú hviezdy na televíznej obrazovke. Tí, ktorých láka viac, majú radi adrenalín a cítia sa obdarovaní od prírody o čosi viac...

Read more
Mäkké srdce

Apoštol Pavol hovorí, že „v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy“ (2Tim 3:1). V čom spočíva nebezpečenstvo posledných čias? Dnes kresťania v našej časti sveta nezažívajú prenasledovanie, aké mala raná cirkev. Komunistický režim vo východnej...

Read more
Sodoma

A tu sa dostávame k jadru veci. Nemusíš byť milionárom, aby si mohol začať pomáhať. Môžeš začať hneď teraz, aj keď sa zatiaľ vozíš v starej favoritke. Nemáme ani poňatia, aké obrovské veci by sme mohli zmeniť, ak by každý dal aspoň niečo. Aj...

Read more
Čo sa stalo s týmto svetom?

Ak necháš rybu bez vody, umiera. Ak necháš kvetinu bez slnka, umiera. Ak necháš seba bez vzduchu, ďaleko nedokráčaš. Celý svet je tak utvorený, že jedno bez druhého nemá úplnosť. Niečo bez niečoho, alebo bez niekoho, nemá úplnosť, ba čo nemá ani...

Read more
Nauč sa kraľovať

„Lebo ak pádom toho jedného kraľovala smrť skrze jedného, je o mnoho istejšie, že tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kraľovať v živote skrze Ježiša Krista“ (Rim 5:17). Kristus prišiel, aby nám dal víťazstvo! Ľudia sa...

Read more
img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave