Byť hrdina

Slovník definuje hrdinu ako toho, kto vyniká ušľachtilou odvahou a koná veľké činy. V epištole sv. Pavla Židom, 11 kapitole, nachádzame celú galériu hrdinov viery. Ako vzniká ušľachtilá odvaha? Odkiaľ vychádzajú tie veľké činy? Myslím, že odvaha...

Read more
Hovor a nemlč

Verím, že je pred nami najväčšia duchovná žatva všetkých čias. Boh pripravuje „stodoly” po celom svete, aby mohol zhromaždiť duše a učeníkovať národy. Svet okolo nás pravdepodobne na tom ešte nebol nikdy tak zle ako teraz. Hrozba terorizmu...

Read more
Ty sa môžeš dotknúť Boha

Je včasné ráno a práve ťa zobudil tvoj budík. Je čas umyť sa a vykonať rannú toaletu, no a ak máš zbožný návyk stráviš nejaký čas v Božom Slove a v modlitbe. Cestou do práce si prečítaš noviny, alebo zapneš rádio a začnú plynúť prvé informácie...

Read more
Bábovka lenivosti

Richard Čanaky vo svojej knihe „Čertova kuchyňa a ranné zamyslenia” varuje pred vyskúšanými „receptami”, ktorými sa nás snaží ten zlý chytiť do pasce. Ako upiecť bábovku lenivosti? Diabol radí nasledovné: „Čo iné ako lenivosť si už...

Read more
Secondhandové kresťanstvo

Zamýšľal si sa už niekedy nad tým, prečo si Boh vybral za vodcu Izraela Jozuu a nie Kálefa? Obaja boli charakternými Božími mužmi, ktorých si Pán povolal. No Boh mohol ako Mojžišovho nástupcu vybrať len jedného z nich, pretože ako raz vtipne...

Read more
Dôležitosť jednoty v cirkvi

V Žalme 133 nájdeme krásne zasľúbenia pre tých, ktorí prebývajú jednomyseľne spolu. Verím, že je to obraz na cirkev, kde ľudia z rôznych prostredí a vekových rozdielov sa v Kristovi stali jedno.Pán Ježiš to vo svojej modlitbe vyjadril takto: „aby...

Read more
Nikdy to nevzdávaj!

Všetko na zemi má svoj čas. Aj príchod jari prináša so sebou nové obdobie a signalizuje mnohé veci. Napríklad pre farmára je to čas, kedy musí jeho pracovná aktivita poriadne vzrásť. Pretože som po mnoho rokov spolu s mojimi rodičmi ako farmár...

Read more
Podstata kresťanstva

„…a videl dve lode, ktoré stáli na kraji jazera, z ktorých rybári boli zišli a prali siete, že vstúpil do jednej z tých lodí, ktorá bola Šimonova… A keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: ´Zatiahni na hlbinu a spustite svoje siete na...

Read more
Pravá podstata milosti

„Ale milosťou Božou som, čo som a jeho milosť mne preukázaná nebola nadarmo, ale som hojnejšie pracoval než oni všetci, avšak nie ja, ale milosť Božia, ktorá je so mnou“ (1Kor 15:10). Pavol o sebe hovorí, že „milosťou Božou som, čo som.“ Pred...

Read more
Narodil sa Superstar

Ľudia sa od pradávna radi pozerajú na hviezdy. Jedni na tie na oblohe, iným sa nestačí pokochať na kráse stvorenia a hľadajú hviezdy na televíznej obrazovke. Tí, ktorých láka viac, majú radi adrenalín a cítia sa obdarovaní od prírody o čosi viac...

Read more
Mäkké srdce

Apoštol Pavol hovorí, že „v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy“ (2Tim 3:1). V čom spočíva nebezpečenstvo posledných čias? Dnes kresťania v našej časti sveta nezažívajú prenasledovanie, aké mala raná cirkev. Komunistický režim vo východnej...

Read more
img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave