Žiadne nepodarené pokusy

Zem pokrýva mäkký, zelený koberec trávy, kde tu na nás žmurkajú sedmokrásky a inde sa majestátne týči púpava. Listnaté stromy sa obliekli do nových šiat a na tvárach tých ihličnatých akoby sa objavil nový úsmev. V povetrí cítiť kvitnúci orgován...

Read more
Vďaka Bohu za Ducha Svätého

15.mája oslavujú Židia a kresťania sviatok Letníc (Turice). Biblia hovorí: „A keď sa už doplňoval päťdesiaty deň po Veľkej noci, totiž deň Letníc, boli všetci jednomyseľne spolu. A zrazu povstal z neba zvuk ako zvuk nesúceho sa silného vánku a...

Read more
Svetlo je silnejšie ako tma

Čím je Pánov príchod bližšie, tým je temnota okolo nás hustejšia. Pán Ježiš predpovedal, že v tých dňoch bude „rozmnožená neprávosť a ochladne láska mnohých“ (Mat 24:12). Sme svedkami toho, že určité veci, ktoré boli pred 30-timi alebo 50-timi...

Read more
Obstojíš?

Ak by som mal definovať čo ľuďom chýba v dnešnom sekularizovanom svete s dynamickým spôsobom života, tak je to pokoj. Zvykli sme si rôznymi spôsobmi zabezpečiť pokoj kde jednotným menovateľom je chrániť svoj život od nepokoja a chaosu, ktorý...

Read more
Neistote už odzvonilo

Gedeon síce Boha poslúchol a zostal na bojovom poli s hŕstkou nadšencov, predsa však sa pochybností nezbavil. Nevedel si predstaviť, ako môže poraziť dobre vyzbrojenú nepriateľskú armádu a ešte k tomu tak početnú, že samotné Písmo o nej hovorí...

Read more
Len pokračuj vo verení

Jairus bol predstavený synagógy. Mal vysoké a vplyvné postavenie, ktoré mu poskytovalo niekoľko privilégií. Jeho milovaná dcéra však ochorela. Ľudia môžu dobre zarábať, tešiť sa z úcty svojho okolia, ale sú veci, ktoré nedokážu vyriešiť vlastnými...

Read more
“Malý” dobrý skutok

Gal 6:9-10 V činení dobrého neochabujme, lebo ak neochabneme, časom svojím budeme žať. A tak teda, dokiaľ máme čas, čiňme dobre všetkým, ale najmä domácim viery. (Ev.pr.) Nielenže máme milovať svojich blízkych, ale podľa tohto verša aj tých, ku...

Read more
Vykop studne života a pravdy

Skúšali ste už niekedy vykopať studňu? Aj v dnešných časoch je to ťažká robota. Pamätám sa, ako sme sa lopotili, keď sme ju hĺbili pri mojom rodinnom dome. Hoci je hlboká len niekoľko metrov, dala zabrať niekoľkým chlapom. V biblických časoch to...

Read more
Severka alebo lietavica?

Biblia pripodobňuje náš kresťanský život k behu. Máme „s trpezlivosťou bežať pred nami ležiaci beh o závod hľadiac na veľvodcu viery a dokonávateľa Ježiša“ (Žid 12:1,2). Ak je to beh, tak skôr podobný maratónu ako šprintu. Mnohí dobre začnú, ale...

Read more
Ježiš – tvoj vzor

Žijeme v dobe, keď je čoraz ťažšie nájsť pozitívne vzory. Možno je to aj tým, že ľudia si čoraz menej berú príklad z Pána Ježiša Krista. Poďme sa teraz naňho pozrieť, veď on je pre nás dokonalým vzorom. V 1 Pet 2:21b je o Ježišovi napísané...

Read more
Pravá jednota

Jednota. Ekuména. Spolupráca. Toľkokrát zmieňované slová zvlášť v týchto časoch. Sväté Písmo o jednote hovorí veľa. Jedna z veľmi známych pasáží je Žalm 133: „Hľa aké dobré a milé je to, keď bratia prebývajú jednomyseľne spolu. Je to ako výborný...

Read more
img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave