Moje tvoje víťazstvo
Moje tvoje víťazstvo

Včera bolo 17. novembra a na Slovensku sme si pripomenuli deň boja za slobodu a demokraciu. Vo večerných správach bola na margo tohto sviatku reportáž, kde sa pýtali školákov na udalosti z novembra 1989 a zistili, že dnešní školáci o tom nemajú...

Read more
Konferencia ohňa v Košiciach
Konferencia ohňa v Košiciach

Svet nepríde do cirkvi, ale cirkev musí ísť do sveta! Na konferenciu, organizovanú misijnou organizáciou Kristus pre všetky národy (CfaN) dňa 19. 10. 2013, sa zišlo okolo 4500 ľudí z celého Slovenska, medzi nimi aj hostia zo zahraničia – z Čiech...

Read more
Koráb

Keď Boh povedal Noachovi aby postavil koráb a dal mu presné inštrukcie, mal na to dôvod. Boh mal bolesť v srdci pre človeka, lebo tak veľmi sa od Boha odvrátil. Noach poslúchol Boha a koráb postavil. Koniec toho poznáme, ľudia a zvyšok stvorenia...

Read more
V kancelárii, kde úraduje Boh

Raz som v televízii videl jednu reláciu, počas ktorej jeden nudný moderátor čítal úryvky z listov tých, ktorí na adresu redakcie napísali. Na stole bolo iba niekoľko listov, žiadna veľká hŕba. Na dôvažok prečítal aj meno výhercu, ktorý správne...

Read more
img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave