Z čoho má Pán Ježiš radosť

Čas beží veľmi rýchlo. Ani sa nenazdáme a opäť sú tu Vianoce. Povedať niečo nové na túto tému nie je jednoduché. Pre komunistov to boli sviatky pokoja a mieru, pre dnešných materialistov je to obrovský stres spojený s naháňaním darčekov, iní budú...

Read more
Sme povolaní činiť dobré

Žijeme vo veľmi uponáhľanej dobe. Okrem domácnosti musíme zvládať neustále sa zvyšujúce nároky v zamestnaní. Ľudia sú preťažení a zameraní na seba. Tento trend sa snaží preniknúť aj do cirkvi Ježiša Krista. Pokiaľ si nedáme pozor, tak mu veľmi...

Read more
Dávid Mok
Dávid Mok

Nedeľa, 24.10, DK Dúbravka, modrá sála, o 10:00 hod. Dávid Mok je pôvodným povolaním biochemik a univerzitný učiteľ. Neskôr podnikal a od roku 1989 pôsobil ako senior pastor International City church v Brisbane v Austrálii. Ich zbor navštevuje v...

Read more
Miška

Počas letných mesiacov, ktoré sú už žiaľ dávno za nami, sa toho pomerne veľa udialo. Najmä august bol plný rôznych akcií, evanjelizácií, misie a výletov. Bol to skvelý čas, kedy sa evanjelium šírilo ulicami, námestiami a sídliskami. Ja osobne som...

Read more
Zdroj Dávidovej sily

„Mojou silou a mojou piesňou je Hospodin a stal sa mi spasením“ ( Žalm 118:14 ). Aká nádherná životná skúsenosť kráľa Dávida! Keď sa pozrieme na jeho život, tak jasne vidíme, že to bol človek, ktorý od svojej mladosti bol takpovediac „zatláčaný...

Read more
Skrytý poklad a drahocenná perla

„Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu skrytému na poli, ktorý, keď našiel človek, skryl a od radosti ide a predáva všetko, čo má, a kúpi to pole. Zase je nebeské kráľovstvo podobné človekovi kupcovi, ktorý hľadal krásne perly a ktorý najdúc...

Read more
A čo na to Boh?

Aké máš plány na leto? Je to otázka, ktorú v týchto dňoch dostávam, respektíve kladiem pomerne často. Je to taký ten typ otázky „aby reč nestála“, ale niekedy sa človek dozvie zaujímavé veci a niekedy na zaujímavé veci príde. Lebo konečne začne...

Read more
img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave