Boh nie je človek, aby klamal

Pred pár dňami sme na konferencii zboru Slovo života prežili úžasný čas. Úžasný kvôli tomu, že nás navštívil Pán so svojou prítomnosťou. A ešte aj preto, lebo nám prišiel kázať človek, ktorého rešpektujem, aj keď ho osobne vôbec nepoznám. Môj...

Read more
Potenciál horčičného semena

Kto by nechcel mať veľkú vieru? Každý veriaci kdesi vo svojom vnútri túži po veľkej, premáhajúcej, hory prenášajúcej viere. Pod ťarchou okolností sa však mnohí takejto predstavy vzdávajú. Už sa viac nedokážu vidieť ako víťazi, zdá sa im, že veľká...

Read more
Ešte je čas

Zisťujem čoraz viac, nakoľko je Biblia neuveriteľne presná vo svojich vyjadreniach. Stovky rokov pred ukrižovaním Krista Izaiáš prorocky opísal umučenie Mesiáša, jeho potupenie a opovrhnutie od ľudí v takej podobe, ako to zaznamenávajú evanjeliá...

Read more
img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave