Nebuďte ustarostení!

Peter Čuříkz pripravovanej knihy Diamanty v blate Súčasťou Ježišovho posolstva bolo aj radikálne, „nestarajte sa!“ (Mat 6:25). Samozrejme, takéto vyhlásenie si vyžaduje bližšie vysvetlenie. Evanjelický aj ekumenický preklad hovoria: „Nebuďte...

Read more
Misia Slova života
Misia Slova života

Biblické školy v Indii V Indii má Slovo života štyri biblické školy – dve z nich sa nachádzajú v regióne kontrolovanom skupinou naxalitských rebelov. V našich školách učia Božie slovo okrem misionárov aj viacerí indickí učitelia, ktorých sme za...

Read more
Len dobré

Áno, len dobré a milosť ma budú sledovať po všetky dni môjho života, a budem bývať v dome Hospodinovom dlhé časy. (Žalm 23,6)   Možno sa opýtaš, tak prečo prežívam teraz zlé veci vo svojom živote? Môžeš čeliť chorobe, alebo ti oznámili zlú...

Read more
img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave