Kúp si pravdu a nepredaj jej

„Kúp si pravdu a nepredaj jej…“ – Pr 23:23a Je to veľmi jasné a priamočiare prehlásenie, na ktorom je cítiť až urgenciu. V podstate je to tak jasné, že k tomu niet čo dodať. Pravda je dôležitá. A aj keď niečo stojí, nevadí. Zober ju...

Read more
Návšteva detských domovov

Pred Vianocami sme navštívili dva detské domovy, v Bernolákove a v Bratislave-Dúbravke. V Bernolákove sme pre 30 detí pripravili zaujímavý program. Najskôr sa deti „vybláznili” počas hier, potom nasledovalo kreatívne vystúpenie o papierovom...

Read more
Rozhovor s Evou Moberg
Rozhovor s Evou Moberg

Tentoraz by sme vám chceli bližšie predstaviť ženu viery a modlitby, služobníčku v cirkvi, matku, misionárku, ale zároveň aj učiteľku na biblickej škole. Bratislavu navštívila v októbri 2008, aby našich študentov vyučovala predmet Modlitba...

Read more
Rozhovor so Svante Rumarom
Rozhovor so Svante Rumarom

Bývalý dekan Biblického centra Slova života v Uppsale. Má akademický titul bakalára teológie a je skúseným učiteľom na Biblickom centre a aj na Univerzite Slova života. Svante Rumar je hlavne expertom na problematiku Izraela a Blízkeho Východu...

Read more
img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave